Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 23.07.2021

Baza Wiedzy Politechniki Śląskiej

Biblioteka Politechniki Śląskiej uruchomiła Bazę Wiedzy, która zawiera informacje o dorobku naukowym pracowników oraz doktorantów Politechniki Śląskiej. Obecnie w systemie zarejestrowane są publikacje, prace doktorskie oraz dokumenty patentowe od 2017 roku.

Baza zawiera informacje o publikacjach przeniesione z bazy Dorobek. Jest aktualizowana na bieżąco i systematycznie będzie powiększana o informacje z poprzednich lat. W kolejnych etapach w Bazie Wiedzy będą rejestrowane także informacje o danych badawczych, projektach, organizowanych konferencjach i innych naukowych aktywnościach realizowanych w Politechnice Śląskiej. Docelowo będzie to główne źródło informacji naukowej w naszej Uczelni.

Do czasu przeniesienia wszystkich danych o publikacjach dotychczasowa baza Dorobek będzie funkcjonować równolegle z Bazą Wiedzy. Szczegółowe informacje o Bazie Wiedzy znajdują się na stronie Biblioteki. Zapraszamy do korzystania z Bazy i zgłaszania uwag do Biblioteki na adres bg.dnp@polsl.pl lub tel. 26-45.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie