A A+ A++

Baza Wiedzy

Baza Wiedzy zawiera informacje o dorobku naukowym pracowników oraz doktorantów Politechniki Śląskiej. W systemie rejestrowane są publikacje, prace doktorskie oraz dokumenty patentowe. Baza zawiera dorobek od 2017 roku, jest aktualizowana na bieżąco i systematycznie będzie powiększana o poprzednie lata. W kolejnych etapach w Bazie Wiedzy będą rejestrowane także informacje o danych badawczych, projektach, organizowanych konferencjach i innych naukowych aktywnościach realizowanych w Politechnice Śląskiej.

Celem tworzenia Bazy Wiedzy jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. Opisy bibliograficzne sporządzane są w Oddziale Bibliografii, Bibliometrii i Naukometrii Biblioteki PŚ zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. Autorzy zobowiązani są do zgłaszania na bieżąco informacji o swoim dorobku naukowym.

Pracownicy Uczelni mogą zalogować się na swój profil podając:

  • login, czyli nazwę użytkownika w domenie polsl.pl, np. jkowalski@polsl.pl,
  • oraz hasło do konta pocztowego.

Zgłoszeń publikacji można dokonywać w taki sam sposób jak do bazy Dorobek, tj.

  • dostarczając oryginał/kopię do Oddziału Bibliografii, Bibliometrii i Naukometrii, pok. 24 (parter)
  • przesyłając link do danych o publikacji
  • przesyłając skany publikacji

Wszelkie uwagi dotyczące zawartości Bazy Wiedzy można zgłaszać do Oddziału Bibliografii, Bibliometrii i Naukometrii na adres: bg.dnp@polsl.pl lub tel. 32 237 26 47.

Instrukcje

Instrukcja 1: Jak zadeklarować publikacje i patenty do dyscypliny Pobierz
Instrukcja 2: Jak zadeklarować publikacje do priorytetowych obszarów badawczych Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Admin