A A+ A++

Baza Wiedzy

Baza Wiedzy powstaje na podstawie Zarządzenia nr 183/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2021 roku w sprawie dokumentacji dorobku naukowego pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej.

W systemie rejestrowane są publikacje, prace doktorskie, dokumenty patentowe oraz inne efekty działalności naukowej. Baza zawiera dorobek od 1988 roku i jest aktualizowana na bieżąco. W kolejnych etapach w Bazie Wiedzy będą rejestrowane także informacje o danych badawczych, projektach, organizowanych konferencjach i innych naukowych aktywnościach realizowanych w Politechnice Śląskiej.

Celem tworzenia Bazy Wiedzy jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. Opisy bibliograficzne sporządzane są w Sekcji Bibliografii, Bibliometrii i Naukometrii Biblioteki PŚ zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. Autorzy zobowiązani są do zgłaszania na bieżąco informacji o swoim dorobku naukowym.

Pracownicy Uczelni mogą zalogować się na swój profil podając:

 • login, czyli nazwę użytkownika w domenie polsl.pl, np. jkowalski@polsl.pl,
 • oraz hasło do konta pocztowego.

Zgłoszeń publikacji można dokonywać:

 • dostarczając oryginał/kopię do Sekcji Bibliografii, Bibliometrii i Naukometrii
 • przesyłając link do danych o publikacji
 • przesyłając skany publikacji

Wszelkie uwagi dotyczące zawartości Bazy Wiedzy można zgłaszać do Sekcji Bibliografii, Bibliometrii i Naukometrii na adres: biblio.dorobek@polsl.pl lub tel. 32 237 26 47, 32 237 14 66

 
Redaktorzy publikacji dla poszczególnych jednostek naukowych
 • Wydział Architektury – mgr Urszula Długaj
 • Wydział Automatyki, Elektroniki, Informatyki – mgr inż. Dagmara Wolny
 • Wydział Budownictwa – mgr Agata Świerkot
 • Wydział Chemiczny – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Elektryczny – mgr inż. Dagmara Wolny
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej – mgr Agata Świerkot 
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – mgr Anna Musiał 
 • Wydział Matematyki Stosowanej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny – mgr Urszula Długaj
 • Wydział Organizacji i Zarządzania – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej – mgr Agata Świerkot
 • Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Badawcze – mgr Anna Musiał

Instrukcje

Instrukcja 1: Jak zadeklarować publikacje i patenty do dyscypliny Pobierz
Instrukcja 1a: How to declare publications and patents to the discipline ... Pobierz
Instrukcja 2: Jak wycofać publikacje z dyscypliny Pobierz
Instrukcja 3: Jak zadeklarować publikacje do priorytetowych obszarów badawczych Pobierz
Instrukcja 4: Jak zmodyfikować swój profil w Bazie Wiedzy Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie