A A+ A++


Gdzie znajduje się Regulamin Sieci Komputerowej Politechniki Śląskiej?

Treść aktualnego Regulaminu Sieci Komputerowej Politechniki Śląskiej (Zarządzenie 90/16/17 z 21 czerwca 2017 r.) znajduje się tutaj (.pdf).

 


Jakie są obowiązki jednostek posiadających/tworzących własne sieci lokalne?

a) Wydzielenie sieci lokalnej

Zgodnie z Regulaminem Sieci Komputerowej Politechniki Śląskiej jednostka organizacyjna posiadająca lub tworząca własną sieć lokalną występuje do JM Rektora o wydzielenie sieci lokalnej.

b) Administrator sieci

Na podstawie uzyskanej zgody jednostka musi ustanowić administratora sieci i zarejestrować go w CK. Zarejestrowany Administrator wykonuje w imieniu jednostki wszelkie działania techniczne, organizacyjne i administracyjne związane z administrowaną siecią, w szczególności oznacza to, że może on kontaktować się bezpośrednio z CK we wszystkich sprawach dotyczących administrowanej przez niego sieci lokalnej (nie wymagane jest każdorazowe potwierdzenie ze strony Kierownika Jednostki).

Zgłoszenia od innych osób CK będzie kierować do właściwegoAdministratora lokalnego.

c) Rejestr urządzeń

Jednostki muszą rejestrować w wewnętrznym rejestrze wszelkie urządzenia podłączone do sieci.

d) Usługi dostępne w sieci

Wszelkiego rodzaju usługi udostępniane przez jednostkę na zewnątrz swojej sieci mogą być uruchamiane dopiero po uzyskaniu zgody właściwego Administratora sieci lokalnej oraz muszą być rejestrowane w CK. W przypadku usług niestandardowych (innych niż Telnet, FTP, SSH, WWW) udostępnienie usługi poprzedzone jest zgodą dyrektora CK na jej uruchomienie.

e) Urządzenia bezprzewodowych sieci komputerowych

Uruchamiając sieć bezprzewodową należy zadbać o brak interferencji z istniejącymi już sieciami (na podstawie rejestru sieci bezprzewodowych w CK), zapewnić właściwą kontrolę dostępu do sieci (najlepiej wykorzystując system eduroam) oraz dokonać jej rejestracji w CK.

 


Jak złożyć wniosek o wydzielenie sieci lokalnej?

Przykładowy wniosek o wydzielenie sieci znajduje się tutaj (.doc).

Wniosek ten składany jest do JM Rektora.


Jak zarejestrować administratorów sieci lokalnej?

Formularz rejestracyjny Administratora sieci znajduje się tutaj (.doc).

Formularz ten składa do CK Kierownik Jednostki wraz z kopią zgody JM Rektora na wydzielenie sieci.


Jak wyrejestrować administratorów sieci lokalnej?

Formularz wyrejestrowania Administratora sieci znajduje się tutaj (.doc).

Formularz ten składa do CK Kierownik Jednostki.


Co to jest usługa standardowa?

W chwili obecnej jest to jedna z usług: FTP i WWW realizowanych przy wykorzystaniu standardowych portów protokołu IP.

 


Jak dokonać rejestracji usługi standardowej?

Formularz rejestracyjny usługi standardowej znajduje się tutaj (.doc).

Formularz ten składa do CK właściwy Administrator sieci lokalnej.


Jak dokonać wyrejestrowania usługi standardowej?

Formularz wyrejestrowania usługi standardowej znajduje się tutaj (.doc).

Formularz ten składa do CK właściwy Administrator sieci lokalnej.


Jak dokonać rejestracji usługi niestandardowej?

Wniosek rejestracyjny usługi niestandardowej znajduje się tutaj (.doc).

Formularz ten składa do CK właściwy Administrator sieci lokalnej.


Jak dokonać wyrejestrowania usługi niestandardowej?

Formularz wyrejestrowania usługi niestandardowej znajduje się tutaj (.doc).

Formularz ten składa do CK właściwy Administrator sieci lokalnej.


Jak zgłosić urządzenie sieci bezprzewodowej?

Formularz rejestracyjny urządzenia sieci bezprzewodowej znajduje się tutaj (.doc).

Formularz ten składa do CK właściwy Administrator sieci lokalnej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie