A A+ A++


Co to są "Foldery Publiczne"?

Foldery publiczne udostępniane przez serwer Microsoft Exchange w domenie polsl.pl obsługują pocztę elektroniczną dla adresów funkcyjnych Politechniki Śląskiej. Zaletą folderów w porównaniu do zwykłych skrzynek poczty elektronicznej jest możliwość konfiguracji różnych praw dostępu dla wielu użytkowników danego folderu, bez konieczności podawania wielu osobom hasła do tej samej skrzynki.


Jak wygląda procedura uzyskania dostępu do folderu publicznego?

1. Warunkiem koniecznym do nadania uprawnień jest posiadanie osobistego konta pocztowego w domenie polsl.pl. W przypadku osób, które nie posiadają konta, prosimy w pierwszej kolejności o podjęcie czynności w celu założenia służbowej skrzynki pocztowej.   

2. Wnioski w sprawie utworzenia folderów publicznych i/lub nadania właściwych uprawnień mogą być przesyłane do Centrum Informatycznego e-mailem (postmaster@polsl.pl) lub pisemnie. Prosimy o każdorazowe precyzyjne podawanie uprawnień, zgodnie ze wzorem.  

Przykładowa treść wniosku:

Zwracamy się z prośbą o nadanie wymienionym poniżej osobom praw do folderu publicznego

imię i nazwisko adres email czytanie wiadomości usuwanie wiadomości wysyłanie w imieniu
Jan Woreczko Jan.Woreczko@polsl.pl tak nie tak
Sowa Przemądrzała Sowa.Przemadrzala@polsl.pl tak tak tak

Prawo do "wysyłania w imieniu" pozwala danemu użytkownikowi na wysyłanie wiadomości z adresem folderu publicznego jako "Nadawca".  

Przykład:  

Użytkownik jworeczko zajmuje się obsługą folderu publicznego Stumilowego Lasu o adresie RJP7@polsl.pl. Odpowiada na wiadomość, która nadeszła do tego folderu. Mając prawo do "wysyłania w imieniu" może wysłać wiadomość, która jako nadawcę będzie miała wpisane: "Jan Woreczko w imieniu Stumilowy Las" o adresie zwrotnym RJP7@polsl.pl. W przypadku braku prawa do "wysyłania w imieniu" użytkownik jworeczko może tylko odpisać korzystając ze swojego osobistego konta Jan.Woreczko@polsl.pl.


Jakie są sposoby dostępu do folderów publicznych?

Do folderów publicznych można uzyskać dostęp na kilka sposobów:

  1. Program MS Office Outlook - połączenie typu Exchange (MAPI).
  2. Przeglądarka internetowa - za pomocą Outlook w sieci Web (dostęp przez stronę https://outlook.office365.com/owa/polsl.pl, dotychczas „Outlook Web App”).

W każdym przypadku warunkiem koniecznym jest posiadanie konta osobistego w domenie polsl.pl.


Jak obsługuje się foldery publiczne za pomocą przeglądarki?


Jak obsługuje się foldery publiczne w programie Microsoft Office Outlook?

Aby uzyskać dostęp do folderów publicznych należy skonfigurować w programie Microsoft Office Outlook konto pocztowe typu "Microsoft Exchange". Instrukcja konfiguracji konta znajduje się tutaj.

CZYTANIE WIADOMOŚCI: 
Należy kliknąć na "Lista folderów" (spowoduje to włączenie widoczności gałęzi "Foldery publiczne", które w widoku domyślnym "Poczta" są ukryte), a następnie odszukać właściwy folder w drzewie folderów publicznych.  

WYSYŁANIE POCZTY W IMIENIU FOLDERU PUBLICZNEGO: 
Jeśli wiadomość ma zostać wysłana z adresu e-mail folderu publicznego należy zwrócić uwagę by podczas tworzenia konkretnej wiadomości, w polu "Od:" był wpisany adres e-mail właściwego folderu. Jeśli okno nowej wiadomości nie zawiera pola "Od:" to należy włączyć je w menu "Opcje" lub "Widok" (w zależności od wersji programu MS Office Outlook).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie