A A+ A++

POB4 i zagadnienia dziedzictwa kulturowego na sesji KUiA PAN o/Katowice

W dniu 01 marca 2021 r. w ramach Sympozjum Komisji Urbanistyki i Architektury PAN o/Katowice, odbyło seminarium Doktorantów Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej z cyklu:  „Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej w pracach doktorskich na Wydziale Architektury”.

Inicjatorką i organizatorką cyklu spotkań wpisujących się w problematykę POB jest Przewodnicząca Komisji UiA PANo/Katowice dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof.PŚ.

Pierwsze spotkanie dotyczące problematyki POB w pracach doktorskich na Wydziale Architektury zatytułowane:  Architectural Heritage in Conservation Perspective: from Medieval Times to Modernity selected aspects of PhD thesis obejmowało prace doktorskie, których tematyka dotyczy aspektów konserwatorskich dziedzictwa kulturowego miast i regionów Europy, przez co  w pełni wpisywało się w zakres POB4.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie KUiA PAN o/Katowice, goście krajowi i zagraniczni, pracownicy Wydziału Architektury oraz doktoranci.

Sesja została opracowana merytorycznie, a także moderowana przez prof. dr hab. inż. arch. Magdalenę Żmudzińską-Nowak. Podczas sesji swoje prace prezentowali studenci Wspólnej Szkoły Doktorskiej PS, w tym także studenci zagraniczni oraz studenci z naszej uczelni realizujący doktoraty podwójne we współpracy z uniwersytetami zagranicznymi. Z tego też względu spotkanie prowadzone była w języku angielskim.

Sesja była znakomitą okazją do wymiany myśli i konfrontacji podejść badawczych. Była też szczególnie cenna dla samych doktorantów, którzy mogli zaprezentować swoje badania na forum Komisji UiA PAN.

 

Szczegółowa lista uczestników, promotorów oraz wygłoszonych referatów:

 1. „Medieval castels in H-BIM ontology model”
  Arch. Magdalena Wałek, graduated at SUT
  Student of of the Doctoral School SUT and University of Cassino, (double degree)
  Promoters: Professor PhD. DSc. Arch. Magdalena Żmudzinska-Nowak, SUT,
  PhD. DSc. Arch. Assunta Pelliccio, Associate Professor, University of Cassino
 2. „Jewish heritage of preburial houses - typology and current condition”
  Arch. Karolina Chodura, graduated at SUT, research assistant at SUT
  Promoter: Professor PhD. DSc. Arch. Magdalena Żmudzinska-Nowak, SUT
 3. „Italian working estates in architectural, urban, historical and social aspects - how to protect memory”
  Arch. Virginia Miele, Doctoral School SUT - PhD Student, graduated at University of Ferrara
  Promoters: Professor PhD. DSc. Arch. Magdalena Żmudzinska-Nowak,
  PhD. DSc. Arch. Assunta Pelliccio, Associate Professor, University of Cassino
 4. „Non-Typicals: individual modern houses in Silesia of the second half of XX century”
  Arch. Jakub Bródka, Doctoral School SUT, graduated at SUT.
  Promoters: Professor PhD. DSc. Arch. Magdalena Żmudzinska-Nowak, SUT
  Professor PhD. DSc. Arch. Marco Giorgio Bevilacqua, University of Pisa
 5. „Tangible and Intangible Values in İzmir Karşıyaka Houses, between the Period of 1950-80”.
  Gizem Güler, Doctoral School SUT Candidate, MSc. stud., Research/Teaching Assistant at Yaşar University, Izmir/Turkey,
  Research Tutor: Professor PhD. DSc. Arch. Magdalena Żmudzinska-Nowak, SUT
 6. „Transformations of Post-Industrial Architectural Objects for Residential Purposes. Study case: Stara Kotłownia, Gliwice”
  Mgr inż. arch. Mateusz Piegza graduated at University of Cracow
  Promoter: Professor PhD. DSc. Arch. Jan Rabiej

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie