A A+ A++

Bądź ECO z EURECĄ!

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

Coraz więcej rozwiązań ekologicznych pojawia się w otoczeniu każdego z nas. Pozwalają one jak najlepiej zadbać o środowisko i jego zasoby, aby te przetrwały dla następnych pokoleń. Warto przyjrzeć im się nieco bardziej, przedstawić w twórczy sposób na fotografii i zaprezentować innym w konkursie ECO z EURECĄ!

 

Jak wziąć udział w konkursie ECO z EURECĄ?

Wykonać zdjęcia znajdujących się w najbliższym otoczeniu – w domu, szkole, na podwórku lub w innych miejscach – rozwiązań ekologicznych, a następnie przesłać je na adres mailowy Eureca-Pro@polsl.pl do 15 listopada 2021 roku.

Wymagany format zdjęć to: plik JPG o wielkości nieprzekraczającej 10MB, dłuższy bok zdjęcia: nie mniej niż 2400 px.

 

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

– klasy I-III,

– klasy IV-VIII,

– szkoły ponadpodstawowe.

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu ECO z EURECĄ?

Ogłoszenie konkursu jest zaplanowane na 15 grudnia 2021 roku. Laureaci zostaną uhonorowani dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami.

 

Kto jest organizatorem konkursu?

Organizatorem konkursu jest Politechnika Śląska.

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach Projektu ERASMUS+ EURECA-PRO.

EURECA-PRO (European University Alliance on Responsible Consumption and Production) to konsorcjum tworzone przez Politechnikę Śląską oraz University of Leoben (Austria), Technical University Freiberg (Niemcy), University of Petrosani (Rumunia), University of Leon (Hiszpania), Technical University of Crete (Grecja), Mittweida University of Applied Sciences (Niemcy), skupiające się między innymi wokół szeroko pojętych zagadnień związanych z 4. i 12. Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ: dobra jakość edukacji dla wszystkich oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja.

Partnerzy konsorcjum współpracują w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia, badań oraz innowacji w zakresie rozwoju środowiska i społeczeństwa, a także aspektów technologicznych, ekologicznych, gospodarczych, społecznych i politycznych.

Celem konkursu ECO z ERUECĄ jest promocja założeń projektu EURECA-PRO ze szczególnym ukierunkowaniem na kształtowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do udziału w konkursie ECO z EURECĄ i zapoznania się z regulaminem.

 

Kim są Jurorzy konkursu?

Dr n. sp. Anna Waligóra - naukowiec, pedagog, logopeda, doradca zawodowy pracujący z dziećmi, społecznik - Przewodnicząca Jury

Prof. Sebastian Werle - Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Inżynierii Srodowiska i Energetyki
Koordynator ds. Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona Klimatu i Środowiska

Dr Marcin Górski - Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami, zastępca kierownika projektu EURECA-PRO w PŚ, członek Związku Polskich Artystów Fotografików

Regulamin konkursu fotograficznego Eco z Eurecą Regulamin konkursu fotograficznego Eco z Eurecą Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie