A A+ A++


Tabliczka informacyjna, której potrzebuję nie odpowiada żadnemu z prezentowanych szablonów. Co zrobić?

SIW PŚ dopuszcza zastosowanie innych rozmiarów tabliczek niż zaproponowane w szablonach. W celu wykonania tabliczki w określonym rozmiarze proszę o kontakt z Wydawnictwem Politechniki Śląskiej. W celu sprawnej realizacji należy przygotować wcześniej wszystkie dane związane z listą nazwisk umieszczonych na tabliczce, nazwą jednostki oraz stanowiskami.

 


Do tej pory posiadaliśmy tabliczkę informacyjną wyłącznie w j. polskim. SIW PŚ wprowadza tłumaczenie na j. angielski. Czy jego zastosowanie jest konieczne?

Na Politechnice Śląskiej kształci się oraz pracuje coraz większa liczba cudzoziemców. W związku z powyższym dążymy do wprowadzenia dwujęzycznego oznakowania uczelni. Tłumaczenie tabliczki informacyjnej na j. angielski jest zatem obowiązkowe. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego tłumaczenia nazwy własnej jednostki lub stanowiska pracy prosimy o wysłane emaila na adres: siw@polsl.pl. W temacie wiadomości proszę napisać: tłumaczenie, zaś w treści nazwę jednostki oraz stanowisko, jakie ma zostać przetłumaczone na j. angielski.

 


Czy możliwa jest zmiana czcionki oraz jej rozmiaru w zaproponowanym wzorze prezentacji Power Point?

Zgodnie z SIW PŚ rozmiar oraz rodzaj czcionki w prezentacji można zmieniać. Modyfikować można również same zdjęcia, jak również ich układ. Jednym elementem, którego nie można przebudowywać to stopka prezentacji.

 


Nie potrafię poradzić sobie ze zmianą przykładowej treści, jaka została zaproponowana w szablonie prezentacji w stopce.

Tekst wyświetlający się w prawym, dolnym rogu stopki to tytuł prezentacji zapisany również w pierwszym slajdzie tytułowym. Aby go zmodyfikować należy otworzyć w Power Poincie zakładkę Widok, dalej Wzorzec slajdów i dokonać odpowiedniej zmiany w pierwszym slajdzie tytułowym.

 


W Księdze Identyfikacji Wizualnej znalazłem informacje o możliwym do pobrania szablonie dyplomu. Niestety nie ma go na stronie. Dlaczego?

Księga zawiera informacje o kompletach szablonów, jakie zostały dostarczone przez wykonawcę na potrzeby Politechniki Śląskiej. Nie wszystkie są udostępnione publicznie, głównie z uwagi na fakt, że są zapisane w formatach, które do poprawnego otwarcia wymagają posiadania specjalistycznego oprogramowania. W przypadku konieczności zamówienia dyplomów prosimy o kontakt z Biurem Promocji.

 


Jak zainstalować stopkę korespondencji elektronicznej w Outlook Web App (https://poczta.polsl.pl)?

Odpowiedź znajduje się tutaj.

 


Na tabliczkach znajdują się nazwy jednostek organizacyjnych oraz stanowisk w języku angielskim. Skąd można pobrać właściwe tłumaczenie?

Większość nazw jednostek organizacyjnych została przetłumaczona na język angielski w Piśmie Okólnym nr 5/2018. W przypadku braku tłumaczenia lub wątpliwości co do zaproponowanej treści nazwy jednostki lub stanowiska pracy prosimy o wysłane emaila na adres: siw@polsl.pl.
W temacie wiadomości proszę napisać: tłumaczenie, zaś w treści nazwę jednostki oraz stanowisko, jakie ma zostać przetłumaczone na j. angielski. Poniżej zamieszczamy listę podstawowych stanowisk, na których są zatrudnieni pracownicy Politechniki Śląskiej.

 
Adiunkt – Assistant Professor
Profesor – Professor
Profesor nadzwyczajny: Associate Professor
Wykładowca – Lecturer
Starszy wykładowca – Senior Lecturer
Kierownik Zakładu – Head of Division
Kierownik Katedry – Head of Department
Specjalista administracyjny – Administrative specialist
Referent administracyjny – Administrative officer
Samodzielny referent administracyjny – Independent administrative officer
Pracownik gospodarczy – Maintenance employee
Kierownik – Head
Zastępca kierownika – Deputy Head
Sekretariat – Secretariat
Technik – Technician
Starszy specjalista naukowo-techniczny - Senior scientific technical specialist
Specjalista ekonomiczny – Economic Specialist

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie