A A+ A++
Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 18.11.2021

Politechnika Śląska i Alstom podpisują porozumienie o współpracy!

Podpisane 16 listopada 2021 r. porozumienie Uczelni ze światowym potentatem w branży kolejowej, to przypieczętowanie wieloletniej, efektywnej współpracy. Skorzystają studenci, naukowcy, biznes i sami pasażerowie. Dokument sygnowali JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Artur Fryczkowski, wiceprezes Alstom Polska.

Porozumienie podpisano po fuzji firm Alstom i Bombardier, z którymi Politechnika Śląska współpracuje od dawna. — Historia współpracy jest wieloletnia. Współpracowaliśmy z obiema firmami, które w tej chwili tworzą koncern Alstom. Obecnie jest to nowe otwarcie, będące potwierdzeniem intencji kontynuowania kooperacji – mówi rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

— Od wielu lat współpracujemy już z Politechniką na różnych płaszczyznach – zarówno jako Alstom, jak też wcześniej jako Bombardier. Udało nam się już zrealizować kilka ciekawych projektów. Uważam, że firma o rozmiarze i potencjale Alstomu, posiadająca kilka dużych zakładów w Polsce musi być wspierana przez uczelnie, a z drugiej strony – uczelnie muszą mieć kontakt z biznesem. Dzięki temu wspólnie możemy się rozwijać. Jest to układ idealny, który tak naprawdę od wielu lat funkcjonuje w Polsce i za granicą, a samo podpisanie porozumienia ma tylko go umocnić – mówi Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich Artur Fryczkowski.

Umowa obejmuje współpracę na polu naukowo-badawczym i wdrożeniowym, związanym z komercjalizacją wyników badań, a także wspólne organizowanie praktyk, staży, wizyt studyjnych oraz konferencji i wydarzeń naukowych. — Umowa jest bardzo szeroka, poza ofertą dla studentów, ważnym jej elementem jest intencja prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych w realizacji wspólnych, dużych projektów. Co ważne, chcielibyśmy włączać w działalność projektową prowadzoną przez Alstom także studentów, oczywiście w takim zakresie, w jakim będzie możliwe ich uczestnictwo. Myślimy także o wielu wspólnych przedsięwzięciach, w tym także wspólnych laboratoriach – mówi rektor.

Szczególnie ważnym elementem tej kooperacji będzie współfinansowanie studiów dualnych i doktoratów wdrożeniowych. Wiceprezes Alstom Polska nie ukrywa, że firma liczy na przygotowanie inżynierów-absolwentów Politechniki Śląskiej zgodnie z wyspecjalizowanymi potrzebami rynku kolejowego: —Rynek pracowników-inżynierów jest dzisiaj mocno wysycony, szczególnie na Śląsku. Bardzo trudno jest dzisiaj znaleźć dobrych pracowników i myślę, że jednym z pierwszych naszych ruchów będzie skierowanie jak największej liczby młodych umysłów do Katowic i do Chorzowa, tam, gdzie mamy ponad 600 inżynierów – dodaje Fryczkowski.

Dzięki tej kooperacji studenci będą mieć możliwość nabycia unikatowych umiejętności i kompetencji: — Mamy dwa obszary: budowę taboru kolejowego, projektowanie i konstrukcję oraz „sygnaling”, czyli sterowanie ruchem kolejowym i automatykę kolejową. Zarówno w Katowicach, jak i w Chorzowie takie centra posiadamy – wymienia prezes i dodaje, że w planach jest również rozpoczęcie wspólnych badań i wdrożeń, szczególnie w kierunku automatyki kolejowej.

Współpraca to także szansa na umocnienie międzynarodowej pozycji Politechniki Śląskiej. Przez udział w realizacji przedsięwzięć o skali globalnej, studenci i naukowcy będą uczestniczyć w projektach Alstomu zarówno w Polsce, jak i za granicą. – Już sama marka Alstom, która jest rozpoznawalna na całym świecie nobilituje Politechnikę Śląską. Firma współpracuje również z innymi uczelniami w wielu krajach i poprzez współpracę z Alstomem mamy pośrednią możliwość nawiązywania kontaktów z innymi uczelniami. Jeśli będziemy realizować duże projekty, to będą w nie zaangażowane również ośrodki akademickie z innych krajów. To daje unikatową możliwość wzajemnej wymiany kompetencji, rozłożonych w różny sposób pomiędzy wyspecjalizowanymi uczelniami. Kompetencje te uzupełniają się w finalnym produkcie realizowanym przez Alstom — zaznacza prof. Mężyk.

Koordynatorem współpracy po stronie Politechniki Śląskiej jest prof. dr hab. inż. Piotr Folęga, dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Kosmicznej: — Dla naszej uczelni będzie to nowe otwarcie dla wieloletniej doskonałej współpracy. Mamy już doświadczenie m.in. w prowadzeniu studiów dualnych na praktycznym kierunku transport kolejowy. Firma Alstom (wcześniej Bombardier) wyposażyła w specjalistyczne oprogramowanie dwie pracownie dydaktyczno-badawcze dla studentów: Pracownię sterowania ruchem kolejowym oraz Pracownię projektowania i weryfikacji konstrukcji pojazdów szynowych, które otworzyliśmy 21 kwietnia 2021 r. Nasza współpraca obejmuje ponadto tworzenie programów kształcenia oraz realizację studiów podyplomowych „sterowanie ruchem kolejowym”. Wspólnie prowadzimy specjalistyczne szkolenia i kursy, a także organizujemy staże dla studentów kierunków transport i transport kolejowy. Realizujemy także specjalistyczne prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe – podsumowuje prof. Folęga.

Politechnika Śląska – jedyna w regionie uczelnia posiadająca status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako baza naukowo-dydaktyczna dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie. Dziś Politechnika Śląska należy do prestiżowego grona 10 polskich szkół wyższych – laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wspólnie z 6 uczelniami z 5 krajów Europy tworzy konsorcjum w ramach Uniwersytetu Europejskiego. Misją Politechniki Śląskiej jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a także wspieranie rozwoju regionu i społeczności lokalnych. Prowadzi badania w 12 dyscyplinach naukowych oraz w 6 Priorytetowych Obszarach Badawczych, do których należą: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; Materiały przyszłości; Inteligentne miasta i mobilność przyszłości; Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0; Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. W ciągu 76 lat uczelnia wykształciła ponad 210 tysięcy absolwentów. Informacje na temat Politechniki Śląskiej można znaleźć na www.polsl.pl

Alstom – światowy lider zrównoważonego i inteligentnego transportu

Alstom jest obecny w Polsce od ponad 25 lat i jest największym producentem w branży kolejowej w kraju, w 12 polskich oddziałach firmy pracuje ponad 4 000 osób. Firma czerpie z bogatego dziedzictwa przemysłowego zakładów: 180 lat Pafawagu we Wrocławiu, 150 lat Konstalu w Chorzowie i 100 lat zakładu ZWUS w Katowicach. Alstom oferuje kompletne portfolio produktów i usług, od pociągów dużych prędkości, metra, pojazdów jednoszynowych, tramwajów, po infrastrukturę oraz systemy sterowania ruchem i rozwiązania w zakresie cyfrowej mobilności. Alstom opracowuje i wprowadza na rynek rozwiązania w zakresie mobilności, które są podstawą dla niskoemisyjnego transportu przyszłości i jest producentem pierwszego na świecie pociągu wodorowego Coradia iLint. Alstom ma swoją siedzibę główną we Francji i obecnie prowadzi działalność w 70 krajach, zatrudniając ponad 70 tys. pracowników. Pasażerowie korzystają z ponad 150 000 pojazdów Alstom na całym świecie.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie