A A+ A++
Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 23.10.2021

Nasz absolwent zwycięzcą Konkursu o Nagrodę Siemensa

Mgr inż. Wojciech Hańderek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej został zwycięzcą Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów. Nasz absolwent zajął I miejsce w zakresie Automatyki i Robotyki za pracę magisterską pt. „System detekcji cyberataków na przemysłowe systemy sterowania”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród wniosków z całej Polski, Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens – fundatora nagrody. W rywalizacji o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia są przyznawane nagrody w dwóch obszarach – automatyki i robotyki oraz elektrotechniki. Łączna wartość tych nagród wynosi 36 000 zł. Dodatkowo Siemens Polska funduje nowoczesne wyposażenie laboratoriów uczelni, z których wywodzą się laureaci.

Opracowanie W. Hańderka wpisuje się w Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej – POB5 Automatyzację procesów i Przemysł 4.0 oraz POB2 Sztuczną inteligencję i przetwarzanie danych. Porusza tematykę cyberbezpieczeństwa, realizowaną w projekcie zespołu 𝐈𝐂𝐒 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐓𝐞𝐚𝐦, którego opiekunem naukowym jest prof. Piotr Przystałka. Rozwiązania powstające w efekcie działań projektowych są innowacyjne oraz cechują się wysokim poziomem praktycznym.

– Praca dyplomowa magisterska porusza bardzo ważny aspekt dotyczący rozwoju systemów detekcji cyberataków na instalacje przemysłowe i jest jedną z pierwszych prób zastosowania metod diagnostyki procesów w tym zakresie – mówi prof. P. Przystałka

– Moja praca dyplomowa jest próbą opracowania technologii, która może zapewnić bezpieczny dostęp do instalacji przemysłowych z dowolnego miejsca na świecie. System, który opracowałem jest bowiem ostatnią linią obrony przed cyberprzestępcą i zadziała nawet jeżeli wszystkie zabezpieczenia zostaną przez niego złamane. Czuję się zaszczycony nagrodami i jestem bardzo dumny szczególnie, że zdobyta nagroda przyczyni się również do wzbogacenia wyposażenia laboratoriów Politechniki Śląskiej – dodaje W. Hańderek.

Stanowisko badawcze i demonstrator systemu, które są efektem prac tego zespołu były prezentowane przez naszych studentów na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach prestiżowej konferencji Cybersec 2019, budząc zainteresowanie ekspertów branżowych – firm Samsung, Grupa Azoty, Enea, Motorola Solutions, APA Group, IOSEC.

Projekt początkowo zyskał wsparcie finansowe w ramach tzw. małego grantu dla studenckich kół naukowych Politechniki Śląskiej (edycja 2019), a obecnie jest rozwijany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu podczas III edycji konkursu dla kół naukowych na Politechnice Śląskiej w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Wykonane do tej pory badania pozwoliły na przygotowanie kilku publikacji naukowych we współpracy ze studentami naszej Uczelni. Projekt był także prezentowany na licznych wydarzeniach organizowanych na Politechnice Śląskiej, m.in. podczas seminarium dot. Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa zorganizowanego pod koniec lutego 2020 r.

– Bardzo dziękujemy Jury konkursów za docenienie naszego wkładu w rozwój technologii wspierających szeroko rozumiany Przemysł 4.0. Szczególne podziękowania przekazujemy Władzom Politechniki Śląskiej za wsparcie działań Koła Naukowego AI-METH m.in. w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, ponieważ bez tej pomocy realizacja naszych prac nie byłaby możliwa – zaznacza Profesor Przystałka.

Warto przypomnieć, że projekty powstające w ramach pracy zespołu 𝐈𝐂𝐒 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐓𝐞𝐚𝐦 zdobyły również uznanie w konkursie Młodzi Innowacyjni 2021, organizowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Absolwenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego – mgr inż. 𝐖𝐨𝐣𝐜𝐢𝐞𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐧́𝐝𝐞𝐫𝐞𝐤 oraz inż. 𝐏𝐚𝐰𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐧𝐢𝐤 zdobyli II nagrodę w swoich kategoriach. Jury nagrodziło pracę magisterską W. Hańderka, pt. 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐤𝐜𝐣𝐢 𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚𝐤𝐨́𝐰 𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐦𝐲𝐬ł𝐨𝐰𝐞 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐲 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 oraz pracę inżynierską pt. 𝐖𝐢𝐳𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐰𝐲𝐛𝐫𝐚𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐦𝐲𝐬ł𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐳 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡, której promotorem jest prof. dr hab. inż. Gabriel Kost.

– Bardzo mocno chcę polecić wszystkim studentom poświęcenie swojego czasu na pracę w kole naukowym. Daje to naprawdę bardzo dużo możliwości praktycznego zdobywania wiedzy oraz współpracy z prawdziwymi pasjonatami. Istotne jest także to, że nasi opiekunowie naukowi wspomagają nas w momentach napotykania problemów. Mimo tego, że udział w ambitnych projektach i ich realizacja na pewno kosztuje bardzo dużo czasu, a niekiedy także i nerwów, to jednak efekt finalny jest na pewno wart swojej ceny  –  podsumowuje Paweł Polnik.

Szybki i gwałtowny rozwój techniki cyfrowej oraz potrzeba dostępu do danych procesowych przez globalne otoczenie biznesowe spowodowały, że instalacje przemysłowe, np. procesów chemicznych i petrochemicznych, gazownictwa i energetyki, sieci wodociągowe nie są już całkowicie izolowane. Powoduje to, że systemy przemysłowe, które kiedyś były podatne jedynie na zagrożenia lokalne (brak połączenia do IT), dziś otwarte są na ataki z dowolnego miejsca na świecie. Dlatego zapewnienie cyberbezpieczeństwa instalacji przemysłowych stanowi obecnie istotny cel, którego osiągnięcie jest niezbędne do funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, umożliwiając im skuteczne wdrażanie różnych technologii Przemysłu 4.0. 

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu SIEMENS

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie