A A+ A++

Analityka biznesowa

Podstawowe informacje

Kierunek Analityka biznesowa

Poziom studiów: studia I stopnia (licencjackie)
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Poziom studiów: studia II stopnia (magisterskie)
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Opis kierunku

 

Analityka biznesowa to kierunek, który w unikatowy sposób łączy:

 • znajomość nowoczesnych metod ilościowych (wnioskowania i modelowania statystycznego, metod optymalizacyjnych, algorytmów drążenia danych i uczenia maszynowego – data mining, machine learning),
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do analizy danych, w tym dużych zbiorów danych (big data) oraz modelowania i symulowania procesów w organizacjach,
 • praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.


Program kierunku stanowi odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy wyrażone w aktualnych raportach i publikacjach (McKinsey&Company, Deloitte, Gartner, IDC) i był konsultowany z przedstawicielami firmy IBM oraz UM Zabrze.

Program studiów


Program studiów I stopnia przewiduje m.in.:

 • kilkaset godzin zajęć komputerowych,
 • pracę z najnowocześniejszymi narzędziami do analizy i wizualizacji danych,
 • liczne projekty indywidualne i zespołowe.


Na studiach I stopnia oferowane są dwie specjalności:

 • analiza danych i procesów gospodarczych (w programie specjalności m.in.: analiza danych rynkowych, symulacja procesów społeczno-ekonomicznych, systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, analityka procesów biznesowych),
 • analiza danych finansowych (w programie specjalności m.in.: matematyka finansowa, analiza techniczna i fundamentalna, analiza i sprawozdawczość w sektorze finansowym, prognozowanie szeregów finansowych).


Ponadto studenci częściowo mają możliwość samodzielnego kształtowania programu wybierając przedmioty fakultatywne. Do wyboru m.in.:

 • komunikacja międzykulturowa i elementy psychologii biznesu,
 • rynek instrumentów pochodnych,
 • inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
 • teoria gier.
Plan studiów stacjonarnych I st. od roku 2023/2024 .pdf Pobierz
Plan studiów stacjonarnych I st. od roku 2021/2022 .pdf Pobierz
Plan studiów stacjonarnych I st. od roku 2019/2020 .pdf Pobierz
Plan studiów niestacjonarnych I st. od roku 2019/2020 .pdf Pobierz

Program studiów II stopnia został opracowany na podstawie wnikliwych analiz i konsultacji przeprowadzonych w środowisku studenckim i biznesowym, dlatego doskonale łączy oczekiwania i potrzeby wskazanych interesariuszy. W rezultacie w ramach pierwszego roku realizowana jest wspólna dla wszystkich studentów ścieżka kształcenia, obejmująca m.in.: przetwarzanie danych za pomocą SQL i R; metody ilościowe w biznesie; badanie koniunktury i wzrostu gospodarczego oraz metody optymalizacji efektywności ekonomicznej. Ponadto w ramach warsztatów kreatywności i negocjacji biznesowych studenci zdobywają kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego funkcjonowania w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Na drugim roku studiów studenci wybierają 3 spośród 5 modułów, co stwarza niepowtarzalną możliwość kształtowania własnej ścieżki kształcenia i rozwoju.

Moduł 1: Analityka decyzji

Moduł 1: Analityka decyzji

Treści programowe z tego modułu dotyczą istoty procesu podejmowania decyzji oraz metod i narzędzi wspomagających podejmowanie skutecznych decyzji na różnym poziomie organizacji i w zróżnicowanych warunkach.
Moduł 2: Analityka Internetu

Moduł 2: Analityka Internetu

Treści programowe z tego modułu obejmują techniczne, algorytmiczne, finansowe i  społeczne aspekty związane z wykorzystaniem Internetu w działalności biznesowej.
Moduł 3: Analityka procesów produkcyjnych

Moduł 3: Analityka procesów produkcyjnych

Treści programowe z tego modułu obejmują modelowanie, analizę, monitorowanie i optymalizację procesów produkcyjnych, z uwzględnieniem ekoefektywności.
Moduł 4: Analityka przedsiębiorstwa

Moduł 4: Analityka przedsiębiorstwa

Treści programowe z tego modułu obejmują zagadnienia związane z modelami biznesu, analizą danych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem języka Python, strategią finansową i podatkową oraz z procesami kadrowymi.
Moduł 5: Marketing analityczny

Moduł 5: Marketing analityczny

Treści programowe z tego modułu obejmują zagadnienia związane z marketingiem internetowym, z kreowaniem postrzeganiem i dbaniem o dobry wizerunek marki, marketingiem usług oraz z aspektami ekologicznymi w marketingu.
Plan studiów niestacjonarnych II st. od roku 2023/2024 .pdf Pobierz
Plan studiów stacjonarnych II st. od roku 2022/2023 .pdf Pobierz

Sylwetka absolwenta


Na kierunku kształceni są specjaliści przygotowani do wszechstronnej analizy danych biznesowych, a w szczególności do ich przetwarzania w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego. Absolwent w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analizy danych oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi. W szczególności potrafi:

 • pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane i przekształcać je w informacje,
 • wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • analizować przebieg i efekty procesów biznesowych,
 • przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie,
 • analizować ryzyko działań biznesowych, wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka,
 • wspomagać przeprowadzanie audytów biznesowych,
 • tworzyć raporty i wizualizacje danych,
 • prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.


Zdobyta przez absolwenta wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki znajduje wykorzystanie w każdej organizacji działającej w gospodarce, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w sektorze instytucji finansowych oraz publicznych, w szczególności:

 • w działach analiz biznesowych,
 • w działach informatycznych,
 • w działach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
 • w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze,
 • w instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, giełda),
 • w instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.

Dlaczego warto studiować na kierunku analityka biznesowa?

 

 

 • Absolwenci mają zagwarantowaną ciekawą i dobrze płatną pracę
 • Absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i zagranicą
 • Przedsiębiorstwa i instytucje poszukują i będą poszukiwać ekspertów w zakresie analizy danych

Dodatkowe informacje

photo

Laboratorium Analityki biznesowej

photo

Nagrody dla kierunku Analityka biznesowa

photo

Rekrutacja na kierunek Analityka biznesowa

Masz pytania dotyczące kierunku?

Napisz do nas: izabela.jonek-kowalska@polsl.pl, agnieszka.kowalska-styczeń@polsl.pl

Jeżeli chcesz zostać studentem Politechniki Śląskiej, zarejestruj się w Systemie Rekrutacji: https://rekrutacja.polsl.pl/

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie