A A+ A++

MOTYWATORY – gra szkoleniowa

Tematyka gry:
- motywowanie pracowników
- model Herzberga w praktyce
- zarządzanie zespołem
- budowanie zespołu
- narzędzia i czynniki motywacyjne

Celem gry jest efektywna praca zespołu osiągnięta przez skuteczne motywowanie uczestników przez lidera. Uczestnicy realizują zadania, do których przydzieli ich wylosowany spośród nich kierownik. Obserwując przebieg rozgrywki, przekonają się, które narzędzia motywacyjne i w jakich okolicznościach sprawdzają się najlepiej.
Gra wskazuje, jakie narzędzia motywacyjne sprawdzają się najlepiej w przypadku różnych pracowników, pozwala na uczestnikom skupić się na podstawowych potrzebach pracowników przed podjęciem działań motywujących.

Potwierdza, że właściwie stosowane narzędzia motywacyjne pomagają podnieść efektywność zespołu, a również  uświadamia różnicę pomiędzy satysfakcją, a motywacją pracowniczą. Dowodzi również, że jeżeli cały zespół efektywnie wykonuje swoje zadania, to kierownik może się skupić na podnoszeniu satysfakcji pracowników.

Czas rozgrywki: 3,5 godziny
Liczba graczy: 5-12 osób

Twój Czas – gra szkoleniowa                                        

Tematyka gry:
- zarządzanie sobą w czasie
- efektywność osobista
- matryca Eisenhowera
- priorytetyzacja zadań
- work-life balance

Gra realizuje popularny temat zarządzania sobą w czasie, opierając się na koncepcji matrycy Eisenhowera. Uczestnicy rozgrywki będą otrzymywać zadania ze sfery zawodowej i prywatnej i decydować o tym, których się podjąć, które wykonać najpierw, a których nie robić. Obserwując rezultaty swoich działań, zrozumieją na podstawie jakich kryteriów wyznaczać priorytety i jak radzić sobie z cudzymi. Przekonają się, że nieustanna realizacja zadań pilnych i ważnych, to bardzo kosztowna strategia. I uświadomią sobie, jak bardzo zależne są od siebie sfera prywatna i zawodowa.

Efektem gry jest zobrazowanie różnic między zadaniami ważnymi a pilnymi (a także niepilnymi i nieważnymi), uczy selekcjonowania zadań, którymi powinniśmy się zająć osobiście od tych, które warto oddelegować oraz właściwego priorytetyzowania podejmowanych zadań. Gra pokazuje koszty ciągłego realizowania zadań będących równocześnie ważnymi i pilnymi oraz wzajemne zależności pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym wskazując na istotną rolę utrzymania codziennego work-life balance.

Czas rozgrywki: 2 - 3 godziny
Liczba graczy: 1-16 osób

Wyścig z Czasem – gra szkoleniowa

Tematyka gry:
- zarządzanie sobą w czasie
- planowanie własnej pracy
- efektywność osobista

Gra zachęca do planowania codziennych obowiązków i pokazuje, w jaki sposób organizować swoją pracę. Uczestnicy muszą wykonać możliwie dużą liczbę zadań w ograniczonym czasie, przekonają się, że warto brać na siebie wyłącznie tyle zadań, ile rzeczywiście można zrealizować w wyznaczonym czasie. Poznają też zalety planowania pracy na dłużej niż jeden dzień i dostosowywania swoich działań do właściwego sobie rytmu dobowego.

Gra pokazuje korzyści płynące z dostosowania codziennych zadań do indywidualnego rytmu dobowego i okresów maksymalnej wydajności, uczy krótko- i długoterminowego planowania działań, wskazuje na konieczność realnego doboru obowiązków w stosunku do dostępnego czasu, a także promuje realistyczne szacowanie zakresu zadań i zakładanie odpowiednich buforów czasowych.

Czas rozgrywki: 3 godziny
Liczba graczy: 1-16 osób

Projektopolis – gra szkoleniowa

Tematyka gry:
- zarządzanie projektami
- praca w zespole projektowym
- rola menedżera projektu

Gra menedżerska Projektopolis pokazuje kluczowe zagadnienia z obszaru zarządzania projektami. Gracze muszą zmierzyć się ze skomplikowanymi oczekiwaniami klienta, a czasem podjąć decyzję, że konkretne rozwiązania należy mu odradzić. Będą musieli radzić sobie ze wznoszeniem budynków pochodzących od różnych dostawców, ukształtowaniem terenu dzielnicy, zapewnieniem personelu, a to wszystko mieszcząc się w budżecie i terminie. Na graczy czekają wyzwania zarówno na poziomie decyzji (np. o zakresie projektu), jak i na poziomie operacji (np. jak zadbać o to, żeby zrealizować swoje zobowiązania na czas).

Gra pozwala doświadczyć pracy w zespole zajmującym się wieloma projektami równocześnie, przedstawiając projekty z trzech perspektyw – zakresu, budżetu i deadline. Gracze mogą odczuć konsekwencje błędów popełnianych przy nieodpowiednim planowaniu projektu oraz uświadomić sobie jak ważny jest odpowiednio zorganizowany proces decyzyjny oraz podział obowiązków.

Czas rozgrywki: 4 - 5 godziny
Liczba graczy: 4 - 16 osób

 

Poker Osobowościowy

Poker osobowościowy to prosta gra, podczas której uczestnicy wręczają sobie karty opisujące określone cechy osobowości z komentarzem mówiącym o zbyt wysokim, zbyt niskim lub odpowiednim poziomie tej cechy u danego gracza. Po zakończeniu gry przychodzi czas na burzliwą i emocjonującą dyskusję - każdy z graczy otrzymuje informację o tym, jak jest postrzegany i rozumiany przez swoich kolegów/współpracowników/członków rodziny. Tu nie ma przegranych – każdy wygrywa: poznaje siebie i dowiaduje się, w jaki sposób jego zachowanie jest odczuwane i jak wpływa na innych! Aktywność kierowana do grup 4-12 osobowych, których członkowie dobrze się znają, funkcjonują w jednej przestrzeni i chcą poprawić swoje relacje.

Liczba uczestników: 4-12 osób
Czas: 2h

Zapisz się: kariera@polsl.pl

W tytule maila wpisz nazwę gry, a w treści proponowany termin
i ilość uczestników. Zgłoszenia indywidualne lub grupowe, termin do ustalenia.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie