A A+ A++

Historia konkursu

Organizator

Partnerzy

Dokumenty do pobrania

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Promowane są projekty opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi, a w fazie realizacji zapewniające miejsca pracy. Przedsiębiorstwa, które za sprawą konkursu zaistniały na rynku wpływają na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu, a ponadto ich działania umożliwiają społeczeństwu dostęp do nowoczesnych technologii.

Aplikować do konkursu można indywidualnie lub w formie zespołu, którego członkowie są studentami lub pracownikami Politechniki Śląskiej. Dopuszcza się udział absolwentów, którzy do momentu ogłoszenia naboru do konkursu nie podjęli zatrudnienia.

Uczestnikom zapewnione jest wsparcie merytoryczne w formie:

  • warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, kreatywności i innowacyjności, zarządzania,
  • indywidualnych konsultacji z doradcą ds. przedsiębiorczości,
  • spotkań z ekspertami w dziedzinie, której dotyczy pomysł biznesowy.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  1. Złożenie formularza zgłoszeniowego zawierającego krótki opis pomysłu biznesowego.
  2. Złożenie biznesplanów.

Oceny prac dokonuje Jury, pod przewodnictwem Rektora Politechniki Śląskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele uczelni oraz partnerów konkursu: instytucji i przedsiębiorstw.

Nagrody i wyróżnienia mają formę pieniężną, ich wysokość ustalana jest przy każdej edycji, w zależności od udziału zaangażowanych w konkurs firm oraz ilości i jakości nadesłanych prac. Laureat konkursu przyjmując nagrodę pieniężną zobowiązuje się do przedstawienia organizatorom sprawozdania, w którym opisze, na co przeznaczył bądź zamierza przeznaczyć otrzymaną kwotę.

Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w formie pieniężnej z przeznaczeniem na realizację lub rozwój pomysłu, propozycji stażu, udziału w szkoleniu lub rekomendacji do lokowania swojego startupu w parkach naukowo – technologicznych, czy inkubatorach przedsiębiorczości.

Koordynatorem konkursu w Politechnice Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
ul.Konarskiego 20 p.106.
Tel.: 32 237 15 59, 32 237 20 75, 691 441 028
kariera@polsl.pl.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie