A A+ A++

Ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier

Politechnika Śląska, 7-8 grudnia 2023

Działalność i funkcjonowanie akademickich biur karier w związku z koniecznością dostosowania oferowanych usług do dynamiczne zmieniających się potrzeb studentów oraz Pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania Obywateli Ukrainy – uchodźców w sferze edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

Transmisja on-line               Pobierz program                Rejestracja

Konferencja o zasięgu ogólnopolskim, skierowana do pracowników uczelni, studentów, Pracodawców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Organizowana w związku z koniecznością monitorowania i podnoszenia jakości usług oferowanych przez uczelniane biura karier w kontekście specjalnych potrzeb studentów i pracowników naukowych, w tym osób, które z uwagi na niekorzystną sytuację społeczną, wymagają szczególnego wsparcia.

W programie konferencji uwzględniono panele dyskusyjne, w trakcie których odbiorcy usług biur karier będą mieli okazję do wypowiedzenia się na temat swoich potrzeb i oczekiwań oraz dyskutowania na temat możliwości ich spełnienia w ramach funkcjonowania na uczelni.

Zaplanowano panel dotyczący funkcjonowania w środowisku akademickim oraz w pracy osób pochodzących z terenów UA, w tym osób niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, uznając niekorzystną sytuację tych osób i potrzebę udzielenia uszytego na miarę wsparcia.

Podjęta zostanie również dyskusja dotycząca sytuacji kobiet w świecie nauki oraz na rynku pracy, z uwzględnieniem wynagrodzeń i zajmowanych stanowisk.

Koordynatorem konferencji w Politechnice Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
ul.Konarskiego 20 p.106.
Tel.: 32 237 15 59, 32 237 20 75, 691 441 028
kariera@polsl.pl.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie