A A+ A++
logoP4S

PROFIL STUDENTA

Projekt skierowany jest do studentów
4-ech ostatnich semestrów studiów
I stopnia i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Śląskiej.
Uwaga: kierunek nie może mieć profilu praktycznego !

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenie,
 • Umowa uczestnictwa w projekcie – 2 kopię,
 • Formularz monitorowania uczestnika,
 • CV,
 • Wyciąg z USOS,
 • Zaświadczenie o statusie studenta.
  3 ostatnie dokumenty możesz przesłać na: staze@polsl.pl

STAŻE

Staż obejmuje 120h, 160h lub 320h.

Wynagrodzenie stażysty - 17,40 zł za godzinę. Stawka  22,80 zł brutto ubruttowione za godzinę stażu podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz Funduszy Pracy
i jest w całości zwolniona z podatku.

Dodatkowo w ramach projektu zapewniamy:

 • polisę ubezpieczeniową
 • badania lekarskie
 • możliwość sfinansowania kosztów związanych z zakwaterowaniem (w przypadku odbywania stażu w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania).

Szczegółowy program stażu, zgodny z zainteresowaniami i profilem wykształcenia studenta oraz termin stażu, będzie ustalony przez stażystę we współpracy z Pracodawcą.

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE

Trwa rekrutacja 

 1. Audytor wew. ISO 9001:2015 (24h)                                   NOWE TERMINY
 2. Analiza danych w Python (24h)                                          NOWE TERMINY
 3. Ansys Fluent (30h)
 4. AgilePM Foundation (24h)                                                     NOWE TERMINY
 5. AutoCad (36h)                                                                             NOWE TERMINY
 6. Badania radiograficzne RT (56h)
 7. Badania wizualne VT (1+2) (54h)
 8. BestCad (30h)
 9. Catia V5 (40h)                                                                              NOWE TERMINY 
 10.  PeopleCert Scrum Master                                                    NOWE TERMINY

 11. PRINCE 2 Foundation (24h)                                                  NOWE TERMINY
 12. Programowanie sterowników SIEMENS SIMATIC S7-1500 (40h) 
 13. Revit (30h)
 14. Spawanie metodą TIG                                                              NOWE TERMINY
 15. Wizaulizacja procesów przemysłowych WinnCC (40h)


DOKUMENTY DO POBRANIA

O PROJEKCIE

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia procesu kształcenia oraz zmian w zakresie funkcjonowania Uczelni odpowiadających koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 33 249 674,21 zł

Moduł III projektu zakłada realizację wysokiej jakości staży w wymiarze:

 • 320 h do zrealizowania w 12 lub 10 tygodni,
 • 160h staże do zrealizowania w 8 lub 6 tygodni,
 • 120h do zrealizowania w 6 lub 4 tygodnie.

W każdym tygodniu należy zrealizować minimum 20 godzin stażu, niezależnie od długości jego trwania.

Liczba godzin do przepracowania oraz harmonogram pracy studenta musi uwzględniać uczestnictwo studenta w zajęciach dydaktycznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie