A A+ A++

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski  - Przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Łyda

dr hab. Maciej Mackiewicz, prof. UAM

dr hab. Ewa Zajdler, prof. UJ

dr Małgorzata Rachwalska-Mitas – Dyrektor SJO Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski -   związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim - Instytut Filologii Angielskiej. Specjalizuje się w zakresie językoznawstwa angielskiego, leksykografii i tłumaczeniach. Autor i redaktor licznych słowników i publikacji naukowych, między innymi był redaktorem naukowym Wielkiego słownika angielsko-polskiego, PWN-Oxford, Warszawa 2001.

Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Andrzej Łyda - od roku 1981 związany jest z Uniwersytetem Śląskim. Od 1986 roku pracuje w Instytucie Języka Angielskiego UŚ. Przez blisko 20 lat pełnił w nim funkcję wicedyrektora i dyrektora. Główne obszary zainteresowań prof. Łydy obejmują semantykę i pragmatykę w połączeniu z psycholingwistyką, a w szczególności problematykę procesów przetwarzania informacji w przekładzie ustnym, zagadnienia struktury retorycznej tekstu i dyskursu akademickiego. Opublikował ponad 100 prac naukowych.  Wypromował kilkunastu doktorów nauk humanistycznych. Prof. Łyda był członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pełni funkcję sekretarza International Society of Applied Psycholinguistics.

dr hab. Maciej Mackiewicz, prof. UAM – profesor w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych. Zainteresowania badawcze: podejście międzykulturowe w dydaktyce języków obcych, motywacja uczących się j. niemieckiego, komunikacja międzykulturowa, nowoczesne narzędzia rozwijania kompetencji międzykulturowej. Obszary działalności dydaktycznej: komunikacja interkulturowa, polsko-niemiecka komunikacja w biznesie, kultura krajów niemieckiego obszaru językowego, nauczanie j. niemieckiego jako obcego. Wieloletni kierownik Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wykładowca Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie, współpraca ekspercka i dydaktyczna z Goethe-Institut w Warszawie.

dr hab. Ewa Zajdler, prof. UJ, jest sinologiem-językoznawcą, absolwentką i wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Sinologii na Uniwersytecie Warszawskim, a od 2014 roku w nowo utworzonej sinologii w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest autorką licznych publikacji w zakresie językoznawstwa sinologicznego: semantyki, składni, fonetyki i fonologii języka chińskiego, języka i kultury Chin i Tajwanu oraz glottodydaktyki. Prowadzi badania nad przyswajaniem języka chińskiego, recepcją mowy języka tonalnego, przetwarzaniem języka chińskiego i nauczaniem (CFL). Interesuje się etnolingwistyką, przede wszystkim, językami na Tajwanie.

dr Małgorzata Rachwalska-Mitas - dyrektor SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach  germanistka, dr nauk humanistycznych (doktorat z dziedziny komputerowego wspomagania nauki języków obcych - Uniwersytet Szczeciński), od ponad 30 lat wykładowca języka niemieckiego w Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. Semestralny staż naukowo-dydaktyczny w Universität Dortmund w roku  1993. W latach 1999-2007 dodatkowo asystentka na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, przewodnicząca komitetu organizacyjnego dorocznej konferencji  „Pedagogika i Informatyka”. Od września 2013 kieruje SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do dorobku naukowego należy 12 publikacji (w czasopiśmie, książkach naukowych,  materiałach pokonferencyjnych konferencji ogólnopolskiej  „Pedagogika i Informatyka”, monografii naukowej).

GOŚCIE

Andreas Kotz - Goethe-Institut Krakau

Phillipe Morisset - Attaché ds. Językowych i Edukacyjnych Instytutu Francuskiego w Warszawie

dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ, Katedra Lingwistyki Stosowanej, Wydział Organizacji i Zarządzania

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, Uniwersytet Śląski

Carole Westerkamp, Msc - Rotterdam University of Applied Sciences

Suzanne Roberts, BA DELTA – Centre of English Studies, Dublin

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie