A A+ A++

Autor: Grzegorz Wagner     Publikacja: 13.10.2021     Aktualizacja: 08.11.2021

Politechnika Śląska nagrodzona podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

W Krakowie zakończył się VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości. Wydarzenie obfitowało w liczne dyskusje gospodarcze, w których wzięli udział przedstawiciele Uczelni. Elitarną nagrodę Fundament 2020/2021 odebrał w imieniu Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk.

Politechnika Śląska była jednym z patronów merytorycznych Kongresu, który zgromadził kilkaset firm i instytucji oraz kilkudziesięciu prelegentów z różnych dziedzin gospodarki. Wśród gości zaproszonych do wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych znaleźli się m.in.  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk oraz Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji, dr hab. inż. prof. PŚ Tomasz Trawiński.

Przed rozpoczęciem dyskusji odbyło się oficjalne wręczenie nagród, w tym przyznanej Politechnice Śląskiej statuetki i tytułu FUNDAMENT 2020/2021. Odebrał ją w imieniu Uczelni, prof. Marek Pawełczyk, który udzielił przy tej okazji krótkiego wywiadu, by chwilę później reprezentować sektor nauki podczas panelu pn. „Innowacje, Biznes, Nauka”.

Zdj.1 - Wojciech Pomarański i prof. Marek Pawełczyk podczas wręczenia nagrody FUNDAMENT 2021 – fot. Michał Maciejewski

Spotkanie łączyło doświadczenia naukowców z przedstawicielami biznesu. Znaczna część dyskusji dotyczyła kwestii transferu technologii oraz współpracy pomiędzy uczelniami a sektorem prywatnym. Jak podkreślił prof. Pawełczyk, istotą skutecznych działań jest budowanie trwałych relacji i działanie perspektywiczne: - Jeśli mamy gotowy produkt, pochodzący z uczelni, musimy starać się go pokazać odpowiednim przedsiębiorstwom. Staramy się wytworzyć pewną kulturę, nastawioną na tworzenie technologii gotowych do transferu. – podkreślał przedstawiciel Politechniki Śląskiej. – Z kolei wśród przedsiębiorców musimy wzbudzić sposób myślenia, że współpraca ze światem nauki ma dalej sięgające perspektywy niż zrealizowane jednego, konkretnego celu – zaznaczył. Podczas panelu poruszono również kwestię kształcenia nastawionego na dostarczenie wykwalifikowanych pracowników, ukierunkowanych na pracę w konkretnym przedsiębiorstwie. Do kluczowych zadań zaliczono tu między innymi doktoraty wdrożeniowe, a także kształcenie zorientowane projektowo.

Wiele emocji wzbudził panel pn. „Edukacja a rynek pracy”, w którym brali udział zarówno przedstawiciele uczelni jak i agencji zatrudnienia oraz przedsiębiorstw. Niezgodność panelistów w kwestiach związanych z potrzebami rynku pracy w kontekście poziomów kształcenia była przedmiotem sporów i artykułowania danych statystycznych. Głosem Politechniki Śląskiej w dyskusji był Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji, dr hab. inż. prof. PŚ Tomasz Trawiński, który wskazywał na ewolucję kształcenia. Jak podkreślił, czołowe polskie uczelnie, organizują targi pracy, które mają na celu połączyć studentów z potencjalnymi pracodawcami. W swoich wypowiedziach profesor Trawiński akcentował działania Politechniki na polu współpracy i konsultacji z biznesem oraz konieczność nadążania za zmianami rynku pracy. Mówił między innymi o najbardziej prestiżowych studiach – studiach dualnych. Podkreślił również, że w obecnych czasach coraz większego znaczenia nabiera rozwijanie równolegle kompetencji miękkich i twardych.

Polski Kongres Przedsiębiorczości był okazją do wymiany poglądów oraz nawiązywania i budowania relacji biznesowych. Dał również możliwość prezentacji firm i instytucji w ramach stanowisk promocyjnych, które szczególnie w pierwszy dzień Kongresu były licznie odwiedzane przez gości.

Wydarzenie odbyło się w dniach 05 – 07 października w centrum kongresowym ICE Kraków.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z Kongresu. Więcej na naszym profilu na Facebooku.

Zdjęcia: Grzegorz Wagner

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020
1 z 1

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie