A A+ A++

Materiały konferencyjne

➡ według Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019, ➡ według Ustawy z dnia 3 lipca 2018 

Artykuły naukowe opublikowane w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczone w wykazie czasopism i materiałów konferencyjnych

zgodnie z wykazem czasopism

Artykuł naukowy opublikowany w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection

jak najniżej punktowane czasopismo w części A wykazu z 25.1.2017

➡ według Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r. (wchodzi w życie 1.01.2017 r.)

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym wskazanej przez ministra

jak najniżej punktowana publikacja w czasopiśmie z listy A

➡ według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.

Publikacje zamieszczone w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science

jak najwyżej punktowana publikacja w czasopiśmie z listy B

W grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych

jak monografie

➡ według Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 października 2007 r.

nieuwzględnione

➡ według Rozporządzenia MNiI z dnia 4 sierpnia 2005 r.

nieuwzględnione

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie