A A+ A++

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

 

 

 

tel.: 32 237 28 95
e-mail: biblio.normy@polsl.pl, patlib@polsl.pl

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oferuje:

 • informację patentową, w tym dostęp do zbiorów literatury patentowej,
 • informację normalizacyjną, w tym Polskie Normy i Normy Branżowe,
 • literaturę firmową, w tym: katalogi, dokumentację techniczną itp.

Z Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Zasady korzystania

INFORMACJA PATENTOWA

Ośrodek Informacji Patentowej działający w ramach europejskiej sieci Ośrodków PATLIB świadczy następujące usługi:

 • zapewnienie dostępu do ogólnie dostępnych patentowych baz danych,
 • prowadzenie poszukiwań dokumentacji patentowej w dostępnych bazach internetowych,
 • realizacja kwerend dotyczących wynalazków, znaków towarowych i innych przedmiotów ochrony własności intelektualnej,
 • udzielanie informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym, EPO, WIPO, EUIPO,
 • udzielanie podstawowych informacji z zakresu prawa własności przemysłowej,
 • udostępnianie wydawnictw Urzędu Patentowego.

Pomocne linki:

 • uprp.pl – Urząd Patentowy RP,
 • pue.uprp.gov.pl/ – wyszukiwarka polskich przedmiotów własności przemysłowej,
 • uspto.gov/patft/index.html – baza dokumentów patentowych w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych (United State Patent and Trademark Office),
 • DEPATISnet – baza dokumentów patentowych Niemieckiego Urzędu Patentowego (Deutsches Patent und Markenamt),
 • espacenet.com – baza dokumentów patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office),
 • PATENTSCOPE – międzynarodowa baza dotycząca dokumentów patentowych,
 • EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
 • Jak powinien wyglądać opis patentowy?

INFORMACJA NORMALIZACYJNA

Punkt Informacji Normalizacyjnej oferuje:

 • dostęp lokalny w formie elektronicznej do wszystkich norm wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny Wyszukiwarka norm - WIEDZA (pkn.pl),
 • dostęp do zbioru Polskich Norm w formie drukowanej o tematyce zgodnej z profilem Politechniki Śląskiej, wydanych do końca 2017 r.,
 • wybrane Normy Branżowe,
 • czasopisma wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny i Główny Urząd Miar,
 • literaturę dotyczącą normalizacji.

W katalogu INTEGRO Biblioteki Politechniki Śląskiej skatalogowane są normy począwszy od 1.01.2010 roku.
Wszelkich informacji o normach udzielamy telefonicznie i mailowo.

Pomocne linki

 • IEEE – dostęp do norm IEEE w sieci politechnicznej,
 • PKN – Polski Komitet Normalizacyjny, w serwisie dostępny jest Katalog Polskich Norm,
 • CENCELEC– European Standardization (strona wspólna CEN i CENELEC),
 • ISO– International Organization for Standardization,
 • ETSI– The European Telecommunications Standards Institute,
 • IEC – International Electrotechnical Commission,
 • ASTM – American Society of Testing and Materials,
 • DIN – Deutsches Institut für Normung.

Lista europejskich organizacji normalizacyjnych

Ten link przeniesie Cię na górę strony

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie