A A+ A++

ORCID – Open Researcher and Contributor ID

Informacje podstawowe

Zarządzenie nr 100/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania międzynarodowego numeru identyfikującego autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

ORCID jest to międzynarodowy system identyfikacji autorów, który jest standardem w światowej nauce. Służy do jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego dorobku poprzez osobiste uwierzytelnianie autorstwa. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych. Wymagany jest podczas zgłaszania prac do publikacji w takich wydawnictwach jak np. Elsevier, IEEE, Springer, Wiley.


Identyfikator

Unikalny identyfikator autora składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 równe części. Cały identyfikator ma format adresu URL:  https://orcid.org/0000-0002-1825-0097. Jest to przykładowy identyfikator fikcyjnego autora Josiaha Carberry’ego stworzony na potrzeby testów i szkoleń.


Profil użytkownika

Każdy autor indywidualnie zakłada swoje konto i określa zakres danych widocznych dla innych użytkowników. Po założeniu konta należy przyporządkować do niego swoje publikacje, a także dbać o aktualność prezentowanych informacji.


Jak autoryzować numer ORCID w systemie POL-on

Numer ORCID jest wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji autorów w systemach POL-on i PBN. W celu autoryzacji ORCID w tych systemach, konieczne jest założenie przez autora indywidualnego konta w PBN oraz połączenie go z numerem ORCID oraz kontem w POL-on. 

PBN – logowanie i integracja z POL-on i ORCID (cz. 1) 

Zarządzenie nr 141/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie obowiązku autoryzowania międzynarodowego numeru identyfikującego autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.


Korzyści ze stosowania ORCID

Jednoznaczna identyfikacja autora, bez względu na:

  • powtarzalność imion i nazwisk dla różnych osób
  • zmianę nazwiska
  • zmienioną kolejność imienia i nazwiska w wyniku błędu lub różnic kulturowych
  • niekonsekwentne stosowanie skrótów imion
  • różnice w zapisie znaków diakrytycznych
  • błędy typograficzne
  • zmiany miejsca pracy i afiliacji


Możliwość zastosowania w liczących się bazach bibliograficznych, repozytoriach i serwisach takich jak Web of Science, Scopus, PBN.

Większa widoczność i łatwość upowszechniania publikacji w Sieci.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie