A A+ A++

Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej


Formularz zgłoszeniowy

Uwaga – wypełnienie formularza jest jedynie zgłoszeniem do bazy i nie jest jednoznaczne z natychmiastowym pojawieniem się publikacji w bazie.


Zawartość

Baza powstaje na podstawie Zarządzenia nr 183/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2021 roku w sprawie dokumentacji dorobku naukowego pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej.
Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników Politechniki Śląskiej. Od 2005 r. baza rejestruje też dorobek naukowy doktorantów Politechniki Śląskiej. Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty i opisy patentowe oraz niesamoistne: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach.

Od 15 lutego 2022 roku publikacje pracowników i doktorantów są rejestrowane i aktualizowane tylko w Bazie Wiedzy.


Opisy prac podają
 • wartość wskaźnika IF dla artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej – od 1999 roku. Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji JCR,  Impact Factor za rok 2020 – w trakcie aktualizacji
 • punktację artykułów wg list czasopism MNiSW – od 2011 roku
 • punktację monografii i podręczników wg listy wydawców MNiSW – od 2017 roku
 • punktację rozdziałów wg listy wydawców MNiSW – od 2017 roku
 • punktację referatów konferencyjnych wg listy konferencji oraz listy wydawców MNiSW – od 2017 roku
 • informację o indeksowaniu w bazach Web of Science i Scopus dla materiałów konferencyjnych, rozdziałów i książek – od 2013 roku.

Zasięg chronologiczny
 • od roku 1988
 • lata 1945-1981 dostępne są w Bibliotece Cyfrowej
 • lata 1982-1987 dostępne są w Sekcji Bibliografii, Bibliometrii i Naukometrii

Język bazy

Tytuły prac podawane są w języku oryginału z wyjątkiem prac pisanych cyrylicą (te tytuły są transliterowane).


Opracowanie

Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Naukometrii Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, oryginały i odbitki prac dostarczane przez autorów, a także na podstawie bibliograficznych baz danych.


Aktualizacja

Od 15.02.2022 roku baza nie jest aktualizowana i ma charakter archiwalny.


Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Z bazy Dorobek wykonywany jest import rekordów bibliograficznych do Polskiej Bibliografii Naukowej. PBN to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.


Importerzy publikacji dla poszczególnych jednostek naukowych
 • Wydział Architektury – mgr Urszula Długaj
 • Wydział Automatyki, Elektroniki, Informatyki – mgr inż. Dagmara Wolny
 • Wydział Budownictwa – mgr Agata Świerkot
 • Wydział Chemiczny – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Elektryczny – mgr inż. Dagmara Wolny
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej – mgr Agata Świerkot 
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – mgr Anna Musiał 
 • Wydział Matematyki Stosowanej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny – mgr Urszula Długaj
 • Wydział Organizacji i Zarządzania – mgr Mariola Kretek
 • Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej – mgr Mariola Kretek
 • Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Badawcze – mgr Anna Musiał
 • Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją – mgr Joanna Kalinowska

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie