A A+ A++

Biblioteki specjalistyczne

Biblioteki specjalistyczne Politechniki Śląskiej wchodzą w skład wydziałów, instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni i są służbowo podporządkowane kierownikom tych jednostek (ze statutu Politechniki Śląskiej). Wraz z Biblioteką Politechniki Śląskiej tworzą system biblioteczno- informacyjny Politechniki Śląskiej.

Biblioteki specjalistyczne gromadzą literaturę, związaną ze specjalnością naukową jednostki dla potrzeb własnych pracowników naukowych i dyplomantów.

Zbiory te wykazuje Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych. Ponadto od 1995 r. opisy książek zagranicznych zakupionych do zbiorów bibliotek specjalistycznych są wprowadzane do katalogu OPAC.

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELKRTONIKI I INFORMATYKI

Biblioteka Wydziałowa

Gliwice, ul. Akademicka 16, pok. 224
tel. 32 237-20-08; godz.: wt., czw. 11.00-14.00
KATALOG (zbiory Instytutu Elektroniki)

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

B1 Laboratorium Budownictwa

Gliwice, ul. Krzywoustego 7, pok. 103
tel. 32 237-21-23; godz.: 9.00-14.00

B3 Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli

Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 315,
tel. 32 237-11-48, 32 237-15-87 (pok. 303)
godz.: wt. 12.30-13.45, śr. 9.30-11.30

B3/Z Pracownia Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Gliwice, ul. Krzywoustego 7, pok. 201
tel. 32 237-24-48; godz.: 9.00-14.00

B5 Katedra Mechaniki i Mostów

Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 124 (sekretariat)
tel. 32 237-21-89 (sekretariat)

Biblioteka Katedr:
B6 Katedra Inżynierii Budowlanej
B2 Katedra Konstrukcji Budowlanych

Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 208
tel. 32 237-21-05; godz.: 8.00-15.00

B7 Katedra Geotechniki i Dróg

Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 110
tel. 32 237-28-74; godz.: 12.00-14.00

WYDZIAŁ CHEMICZNY

CH1 Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii

Gliwice, ul. Krzywoustego 6, pok. 242
tel. 32 237-25-46; godz.: pn.-pt. 9.00-14.00

CH1/Z Zespół Technologii Węgla i Odpadów Stałych

Gliwice, ul. Krzywoustego 8, pok. 33
tel. 32 237-25-46; godz.: pn.-cz. 8.00-12.00, pt. 8.00-10.00

CH1/A Księgozbiór byłej Katedry Chemii Analitycznej

Gliwice, ul. Strzody 7, pok. 205
tel. 32 237-28-45; godz.: 10.00-14.00

CH2 Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii

Gliwice, ul. Krzywoustego 4, pok. 25 (wejście przez sekretariat pok. 24)
tel. 32 237-13-08; godz.: pn.-cz. 11.00-14.00
Strona WWW

CH3 Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego

Gliwice, ul. Strzody 7, pok. 184
tel. 32 237-16-36; godz.: 9.00-14.00

CH4 Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Gliwice, ul. Strzody 9, pok. 85-6
tel. 32 237-17-56; godz.: 9.00-14.00

CH5 Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii

Gliwice, ul. Krzywoustego 4, pok. 226
tel. 32 237-10-32; godz.: 9.00-14.00

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

E1 Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów

Gliwice, ul. Krzywoustego 2, pok. 625
tel. 32 237-18-65; godz.: 9.00-14.00

E2 Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 20
tel. 32 237-19-14

E3 Katedra Elektrotechniki i Informatyki

Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 202
tel. 32 237-12-29; godz.: pon., wt., pt. 9.00-14.00, śr. nieczynne, czw. 12.00-16.00

E3/Z Zespół Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie

Gliwice, ul. Akademicka 10a, pok. 127
tel. 32 237-12-29; godz.: pon., wt., pt. 9.00-14.00, śr. nieczynne, czw. 12.00-16.00

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ

MS1 Biblioteka Wydziałowa

Gliwice, ul. Kaszubska 23, pok. 503
tel. 32 237-20-23; godz.: pon., śr., czw. 8.00-10.00, wt. 10.00-12.00, pt. 11.45-13.45

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO DYDAKTYCZNE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

IF Instytut Fizyki

Gliwice, ul. Konarskiego 22B (budynek Centrum Nowych Technologii),
pok. 12 (parter)
tel. 32 237-25-93; godz.: pn.-pt. 9.00-13.00

WYDZIAŁ GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

G1 Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 642
tel. 32 237-12-50; godz.: 10.00-13.30

G2 Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 247 a,b
tel. 32 237-21-02; godz.: 10.00-14.00

G3 Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 669
tel. 32 237-13-80; godz.: 10.00-12.00

G4 Katedra Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 466
tel. 32 237-13-14; godz.: 9.00-14.00

G5 Katedra Eksploatacji Złóż

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 510
tel. 32 237-28-60; godz.: 9.00-14.00

G5/Z Zespół Technologii Wydobywczych, Przeróbczych i Gospodarki Odpadami

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 287
tel. 32 237-11-35 ; godz.: 9.00-14.00

G6 Katedra Geologii Stosowanej

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 522
tel. 32 237-26-46; godz.: 8.30-14.30

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

IB Biblioteka Wydziałowa

Zabrze, ul. Roosevelta 40, pok. 1
tel. 32 277-74-35

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

IE1 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok. B-18
tel. 32 237-15-23; godz.: czw. 10.00-15.00

IE2 Katedra Ochrony Powietrza

Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 229K 229T
tel. 32 237-10-83; godz.: śr. 12.00-13.30

IE3 Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 128
tel. 32 237-18-43; godz.: 9.00-14.00

IE4 Katedra Inżynierii Wody i Ścieków

Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 247 (sekretariat)
tel. 32 237-16-98 (sekretariat)

IE5 Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych

a) Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 430 (sekretariat)
tel. 32 237-11-15; godz.: 8.00-10.00

b) dawny Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych

Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 334/323
tel. 32 237-22-92

c) Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych

Gliwice, ul. Zimnej Wody 9, pok. 13
tel. 32 237-13-68; godz.: 9.00-14.00

d) Zespół Kotłów i Wytwornic Pary

Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok. 219
tel. 32 237-11-78; godz.: 9.00-14.00

IE6 Katedra Techniki Cieplnej

Gliwice, ul. Konarskiego 22 pok. 92
tel. 32 237-16-61; godz.: 9.00-14.00
KATALOG

IE6/Z Zespół Techniki Spalania i Silników Spalinowych

Gliwice, ul. Konarskiego 18 pok. 337
tel. 32 237-16-61

IE7 Katedra Biotechnologii Środowiskowej

Gliwice, ul. Akademicka 2 pok. 718
tel. 32 237-29-15 (sekretariat)

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

MT1 Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 354
tel. 32 237-28-17; godz.: 10.00-11.00

MT1/Z Zespół Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 354
tel. 32 237-28-17; godz.: 10.00-11.00

MT2 Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 288
tel. 32 237-26-53; godz.: 9.00-14.00

MT3 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 187
tel. 32 237-18-79; godz.: śr. 10.00-11.30 (tydz. nieparzysty), pt. 13.30-14.30 (tydz. parzysty)

MT4 Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok. 106
tel. 32 237-14-79; godz.: 9.00-12.00

MT5 Katedra Spawalnictwa

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 306
tel. 32 237-16-89; godz.: 9.00-14.00

MT6 Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 457
tel. 32 237-27-41; godz.: 10.00-14.00

MT7 Katedra Budowy Maszyn

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 495
tel. 32 237-16-31; godz.: 9.00-11.00

MT8 Katedra Odlewnictwa

Gliwice, ul. Towarowa 7, pok. 109
tel. 32 338-55-17; godz.: 8.00-12.00

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

OZ Biblioteka Wydziałowa

Zabrze, ul. Roosevelta 26/28
tel. 32 277-73-68; godz.: środa 9.30-13.00
soboty zjazdowe: 8.30-12.30
Strona WWW

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ

RT Biblioteka Wydziałowa

Katowice, ul. Krasińskiego 8, pok. 218
tel. 32 603-43-48; godz.: 10.00-14.00

INSTYTUT BADAŃ NAD EDUKACJĄ I KOMUNIKACJĄ

RIBEK Biblioteka

Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A, pok. 22
tel. 32 400-39-44; godz.: pon.-śr. 9.00-15.00, czw., pt. 11.00-17.00
Strona WWW
KATALOG - Pedagogika
KATALOG - Lingwistyka

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

RJO5 Studium Języków Obcych (w tym zbiory Zespołu Promocji Nauki i Kultury Brytyjskiej)

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 700
tel. 32 237-27-76; godz.: 8.00-15.00
Katowice, ul Krasińskiego 8, pok. 311
tel. 32 603-42-40, 32 603-42-44; godz.: 10-12

RJO6 Ośrodek Sportu

Gliwice, ul. Akademicka 26, pok. 21
tel. 32 231-23-51; godz.: 10.00-12.00

Ten link przeniesie Cię na górę strony

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie