A A+ A++

Biblioteki specjalistyczne

Biblioteki specjalistyczne Politechniki Śląskiej wchodzą w skład wydziałów, instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni i są służbowo podporządkowane kierownikom tych jednostek (ze statutu Politechniki Śląskiej). Wraz z Biblioteką Politechniki Śląskiej tworzą system biblioteczno- informacyjny Politechniki Śląskiej.

Biblioteki specjalistyczne gromadzą literaturę, związaną ze specjalnością naukową jednostki dla potrzeb własnych pracowników naukowych i dyplomantów.

Zbiory te wykazuje Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych. Ponadto od 1995 r. opisy książek zagranicznych zakupionych do zbiorów bibliotek specjalistycznych są wprowadzane do katalogu OPAC.

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELKRTONIKI I INFORMATYKI

Biblioteka Wydziałowa

Gliwice, ul. Akademicka 16, pok. 224
tel. 32 237-20-08; e-mail: Anna.Obrzut@polsl.pl
godz.: wt., czw. 11.00-14.00
KATALOG (zbiory Instytutu Elektroniki)

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

B3 Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli

Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 315,
tel. 32 237-15-67, e-mail: Marcelina.Olechowska@polsl.pl
godz.: wt. 10.15-11.15, śr. 9.00-10.00, soboty zjazdowe 12.00-13.00 

B3/Z Pracownia Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Gliwice, ul. Krzywoustego 7, pok. 201,
tel. 32 237-24-48
godz.: 9.00-14.00

B5 Katedra Mechaniki Mostów

Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 124 (sekretariat),
tel. 32 237-21-89 (sekretariat)

Biblioteka Katedr:
B6 Katedra Inżynierii Budowlanej
B2 Katedra Konstrukcji Budowlanych

Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 208
tel. 32 237-21-05, e-mail: Iwona.Galman@polsl.pl
godz.: 8.00-15.00

B7 Katedra Geotechniki i Dróg

Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 20B
tel. 32 237-15-78, e-mail: Karolina.Knapik-Jajkiewicz@polsl.pl
godz.: 12.00-14.00

WYDZIAŁ CHEMICZNY

CH1 Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii
CH1/Z Zespół Technologii Węgla i Odpadów Stałych

Gliwice, ul. Krzywoustego 6, pok. 245
tel. 32 237-25-46, e-mail: Pawel.Skora@polsl.pl
godz.: pn.-pt. 9.00-14.00

CH1/A Księgozbiór byłej Katedry Chemii Analitycznej

Gliwice, ul. Strzody 7, pok. 205
tel. 32 237-28-45, e-mail: Joanna.Plonka@polsl.pl
godz.: 10.00-14.00

CH2 Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii

Gliwice, ul. Krzywoustego 4, pok. 25 
tel. 32 237-13-08, Malgorzata.Stryjek@polsl.pl
godz.: pn.-cz. 11.00-14.00

CH3 Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego

Gliwice, ul. Strzody 7, pok. 194
tel. 32 237-16-36, e-mail: Wieslaw.Spyrka@polsl.pl
godz.: 9.00-14.00

CH4 Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Gliwice, ul. Strzody 9, pok. 85-6
tel. 32 237-17-56, e-mail: Justyna.Kochaniewicz@polsl.pl
godz.: 9.00-14.00

CH5 Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii

Gliwice, ul. Krzywoustego 4, pok. 226
tel. 32 237-10-32, e-mail: Joanna.Borzecka@polsl.pl
godz.: 9.00-14.00

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

E1 Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów

Gliwice, ul. Krzywoustego 2, pok. 622
tel. 32 237-14-81, e-mail: Agnieszka.Rams-Niedopytalska@polsl.pl
godz.: 9.00-14.00

E2 Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 21A
tel. 32 237-12-41, e-mail: Aleksandra.Rejman@polsl.pl

E3 Katedra Elektrotechniki i Informatyki
E3/Z Zespół Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie

Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 202
tel. 32 237-12-29 

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ

MS1 Biblioteka Wydziałowa

Gliwice, ul. Kaszubska 23, pok. 503
tel. 32 237-20-23, e-mail: Hanna.Wojtowicz@polsl.pl 

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO DYDAKTYCZNE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

IF Instytut Fizyki

Gliwice, ul. Konarskiego 22B (budynek Centrum Nowych Technologii),
pok. 12 (parter)
tel. 32 237-25-93 
godz.: pn.-pt. 9.00-13.00

WYDZIAŁ GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

G1 Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 839
tel. 32 237-26-20, e-mail: Izabela.Podrygala@polsl.pl
godz.: 10.00-13.30

G2 Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 247 a,b
tel. 32 237-21-02, e-mail: Andrzej.Drozdziok@polsl.pl
godz.: 10.00-14.00

G3 Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 673
tel. 32 237-21-79, e-mail: Anna.Kukla@polsl.pl
godz.: 10.00-12.00

G4 Katedra Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 466
tel. 32 237-13-14, e-mail: Agata.Milian@polsl.pl
godz.: 9.00-14.00

G5 Katedra Geologii Stosowanej

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 522
tel. 32 237-22-90, e-mail: Alicja.Podgorska-Stefanik@polsl.pl
godz.: 8.30-14.30

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

IB Biblioteka Wydziałowa

Zabrze, ul. Roosevelta 40, pok. 2
tel. 32 277-74-32, e-mail: Patrycja.Turziak@polsl.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

IE1 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok. B-18
tel. 32 237-15-23; godz.: czw. 10.00-15.00

IE2 Katedra Ochrony Powietrza

Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 229K 229T
tel. 32 237-10-83; godz.: śr. 12.00-13.30

IE3 Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 128
tel. 32 237-18-43; godz.: 9.00-14.00

IE4 Katedra Inżynierii Wody i Ścieków

Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 247 (sekretariat)
tel. 32 237-16-98 (sekretariat)

IE5 Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych

a) Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 430 (sekretariat)
tel. 32 237-11-15; godz.: 8.00-10.00

b) dawny Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych

Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 334/323
tel. 32 237-22-92

c) Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych

Gliwice, ul. Zimnej Wody 9, pok. 13
tel. 32 237-13-68; godz.: 9.00-14.00

d) Zespół Kotłów i Wytwornic Pary

Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok. 219
tel. 32 237-11-78; godz.: 9.00-14.00

IE6 Katedra Techniki Cieplnej

Gliwice, ul. Konarskiego 22 pok. 92
tel. 32 237-16-61; godz.: 9.00-14.00
KATALOG

IE6/Z Zespół Techniki Spalania i Silników Spalinowych

Gliwice, ul. Konarskiego 18 pok. 337
tel. 32 237-16-61

IE7 Katedra Biotechnologii Środowiskowej

Gliwice, ul. Akademicka 2 pok. 718
tel. 32 237-29-15 (sekretariat)

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

MT1 Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 354
tel. 32 237-28-17; godz.: 10.00-11.00

MT1/Z Zespół Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 354
tel. 32 237-28-17; godz.: 10.00-11.00

MT2 Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 288
tel. 32 237-26-53; godz.: 9.00-14.00

MT3 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 187
tel. 32 237-18-79; godz.: śr. 10.00-11.30 (tydz. nieparzysty), pt. 13.30-14.30 (tydz. parzysty)

MT4 Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok. 106
tel. 32 237-14-79; godz.: 9.00-12.00

MT5 Katedra Spawalnictwa

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 306
tel. 32 237-16-89; godz.: 9.00-14.00

MT6 Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 457
tel. 32 237-27-41; godz.: 10.00-14.00

MT7 Katedra Budowy Maszyn

Gliwice, ul. Konarskiego 18 a, pok. 495
tel. 32 237-16-31; godz.: 9.00-11.00

MT8 Katedra Odlewnictwa

Gliwice, ul. Towarowa 7, pok. 109
tel. 32 338-55-17; godz.: 8.00-12.00

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

OZ Biblioteka – oddział w Zabrzu 

Zabrze, ul. Roosevelta 26/28 
tel. 32 277-73-68; e-mail: Beata.Mrozek@polsl.pl 
godz.: pon.-czw. 8-15 (przerwa 12.30-13), pt. 8-11 
soboty zjazdowe: 8-12 
Strona WWW 
 

Biblioteka – oddział w Gliwicach 

Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A, pok. 22 
tel. 32 400-39-44; e-mail: Katarzyna.Braszczok@polsl.pl 
godz.: pon. 9-15, wt. nieczynne, śr. 9-15, czw., pt. 11-17 
StronaWWW 
KATALOG - Pedagogika 
KATALOG - Lingwistyka 

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ

RT Biblioteka Wydziałowa

Katowice, ul. Krasińskiego 8, pok. 218
tel. 32 603-43-48; godz.: 10.00-14.00

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

RJO5 Studium Języków Obcych (w tym zbiory Zespołu Promocji Nauki i Kultury Brytyjskiej)

Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 700
tel. 32 237-27-76, e-mail: Ewa.Michalska@polsl.pl
godz.: 8.00-15.00

RJO6 Ośrodek Sportu

Gliwice, ul. Akademicka 26, pok. 21
tel. 32 231-23-51; godz.: 10.00-12.00

Ten link przeniesie Cię na górę strony

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie