A A+ A++

Oprogramowanie dostępne dla studentów i pracowników

Studenci i pracownicy Wydziału Inżynierii Biomedycznej mają możliwość korzystania z oprogramowania firm trzecich. Do najchętniej wybieranych należą:

 1. MATLAB
 2. Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
  • Wcześniejsze nazwy programu: Microsoft Imagine oraz Dreamspark 
  • Strona programu https://aka.ms/devtoolsforteaching
  • Aby korzystać z programu należy posiadać konto Microsoft przypisane do adresu @polsl.pl lub @student.polsl.pl (studenckie lub pracownicze). Logowanie odbywa się przez domenę Politechniki (użytkownik jest przekierowany na stronę uczelni i podaje swoje hasło; hasło jest takie samo jak do poczty, eduroam, USOS lub innych systemów). W wyjątkowych przypadkach powinny działać również “stare” konta osobiste założone dla domeny @polsl.pl (zakładanie takich kont nie jest od kilku lat możliwe). Sposób wykorzystania oprogramowania MS pobranego przez portal jest ograniczony stosowną licencją właściciela (patrz też: azure.microsoft.com/pl-pl/offers/azure-dev-tools-for-teaching/ pkt. 4 oraz pkt. 6). Na szczególną uwagę zasługują zapisy, które można podsumować jako: 
   • oprogramowanie ściągnięte po zalogowaniu jw. (konto Microsoft) może być instalowane na komputerach właściciela konta (np. prywatny laptop - tak, komputer wydziałowy - nie),
   • komputery wydziałowe wymagają kluczy LAB dostępnych u administratora programu, 
   • obszary zastosowania to dydaktyka, niekomercyjne badania osoby, która pobrała/zarejestrowała oprogramowanie lub usługi. 
  • Po zalogowaniu do portalu https://aka.ms/devtoolsforteaching sekcja pobierania programów powinna być widoczna (bez klikania i szukania po menu) po lewej stronie ekranu (sekcja “Oprogramowanie”). 
  • Warto zainteresować się również możliwością wykorzystania platformy Azure (możliwość zalogowania się bez karty kredytowej): https://learn.microsoft.com/pl-pl/azure/education-hub/azure-dev-tools-teaching/azure-students-program 
  • Wsparcie dla pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Biomedycznej zapewnia: dr inż. Jacek Kawa 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie