A A+ A++

Historia wydziału

Kierunek kształcenia „Inżynieria Biomedyczna” został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2006 r.

Już w czerwcu 2007 r. z inicjatywy m.in. prof. Ewy Piętki Rada Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej podjęła Uchwałę o uruchomieniu studiów stacjonarnych I stopnia o nazwie „Inżyniera Biomedyczna”.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik w 2008 r. powołał Pełnomocnika Rektora ds. Wydziału Inżynierii Biomedycznej – prof. Jana Marciniaka, pełniącego również funkcję dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Pod jego kierunkiem zespół pracowników z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (prof. Ewa Piętka, prof. Ewaryst Tkacz) i Wydziału Mechanicznego Technologicznego (prof. Dagmara Tejszerska, dr hab. inż. Zbigniew Paszenda oraz dr inż. Marek Gzik) przygotował programy kształcenia, strukturę organizacyjną Wydziału oraz konfigurację aparatury nieodzownej do realizacji procesu dydaktycznego i prowadzonych badań.

Na tej podstawie Senat Politechniki Śląskiej na wniosek JM Rektora prof. Andrzeja Karbownika w dniu 26.04.2010 r. podjął Uchwałę o powołaniu w Uczelni z dniem 1.05.2010 r. pierwszego w kraju Wydziału Inżynierii Biomedycznej i uruchomieniu, począwszy od roku akademickiego 2010/2011, studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku „Inżynieria Biomedyczna”.

Historia Wydziału Inżynierii Biomedycznej została zapisana przez prof. dr hab. inż. Jana Marciniaka i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Paszendę w załączonym opracowaniu.

Historia Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej Pobierz

 

Z okazji 10-tego Jubileuszu istnienia Wydziału powstał też materiał filmowy, który pokazuje jak rozpoczęła się historia Wydziału, jak Wydział rozwijał się w kolejnych latach. Film przybliża także obszary badań i zainteresowań pracowników Wydziału.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie