A A+ A++

“AFTER COVID – Popularyzacja nauki i sportu jako element niwelowania konsekwencji pandemii COVID-19”

 

 

 

Czy wiesz jak wpływa na Twoje zdrowie sedentarny styl życia, a może chcesz się dowiedzieć jak aktywnie i zdrowo żyć?

Odtwórz wideo

Serce ma się tylko jedno! Dołącz do Naszego wykładu popularno-naukowego, gdzie dowiesz się jak sztuczne serce, może dać nam “nowe życie”.

Zapraszamy na wykład popularno-naukowy już 26. maja. Dołącz do Nas za pośrednictwem platformy ZOOM (identyfikator spotkania: 932 6745 2017, kod dostępu: 007971) lub zobacz transmisję wydarzenia na Youtube.

Odtwórz wideo

Z przyczyn niezależnych styczniowy wykład na temat ,,Sztuczne serce – wczoraj, dziś, ale czy jutro?” jest przełożony na późniejszy termin.

Od ponad dwóch lat żyjemy w nowej rzeczywistości związanej z pandemią Covid-19. Efektem tej sytuacji jest dramatyczne zmniejszenie aktywności fizycznej oraz pogorszenie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa. Sytuacja ta zmusza do podjęcia działań zmniejszających ryzyko zwiększenia odsetka chorób cywilizacyjnych będących skutkiem izolacji i sedentarnego stylu życia. Badania naukowe wskazują, że z siedzącym trybem życia jest związanych 35 chorób lub stanów chorobowych, są to m.in.: nadciśnienie tętnicze, choroba sercowo-naczyniowa, depresja, ból kręgosłupa i bóle mięśniowe otyłość, cukrzyca oraz osłabione funkcje intelektualne. Te zatrważające informacje możemy również odnaleźć w badaniach Światowej Organizacji Zdrowia z 2004 r., które potwierdzają, że siedzący tryb życia jest czwartą przyczyną śmiertelności ludzi. Ludność dostosowując się do dystansu społecznego w czasie pandemii COVID-19 znacząco ograniczyła przemieszczanie się oraz bezpośrednie kontakty z innymi osobami, przyjmując wręcz stacjonarny styl życia. Długotrwała izolacja doprowadziła do zmniejszenia aktywności fizycznej, a tym samym do obniżenia stanu zdrowia. Niewątpliwie skutkiem izolacji jest też pogorszenie stanu zdrowia psychicznego.

 

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy, metod badawczych oraz wyników badań – w tym również prowadzonych na Politechnice Śląskiej – w zakresie oceny oraz niwelowania skutków pandemii COVID-19 związanych z obniżoną aktywnością fizyczną oraz ograniczeniem bezpośrednich kontaktów społecznych

 

Równocześnie celem projektu jest popularyzacja sportu poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć aktywizującychi podnoszących sprawność fizyczną oraz podniesienie kompetencji odbiorców
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. 

 

Praca zdalna, studiowanie przez internet i wprowadzone restrykcje doprowadziły do drastycznego spadku aktywności fizycznej (m.in. wg. Community Mobility Report przygotowanego przez Google). Biorąc pod uwagę jej negatywne skutki proponujemy w trakcie projektu szereg działań podnoszących świadomość konsekwencji sedenteryjnego stylu życia oraz  promujących aktywny, zdrowy tryb życia.  Popularyzowane będą badania naukowe, organizowane będą przedsięwzięcia promujące sport. W związku z doniesieniami w różnych źródłach (m.in. Raport Rzecznika Praw Pacjenta, Zdrowie psychiczne na polskich uczelniach, 2020), że kondycja psychiczna uczniów, studentów, jak i pracowników szkół wyższych pogarsza się, w ramach wspierania zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, proponujemy w trakcie trwania projektu dwa rodzaje zajęć prowadzonych on-line przy użyciu komunikatorów typu Zoom. Będą one przeznaczone dla osób uczących się (uczniów/studentów) oraz osób pracujących, wspierając ich rozwój osobisty, społeczny i profesjonalny, co stanowi istotną rolę we wzmacnianiu poczucia własnej skuteczności w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego. 

 

Realizacja projektu będzie obejmowała następujące etapy:

Etap 1: Promocja nauki, sportu oraz pielęgnacji zdrowia psychicznego poprzez portal internetowy

Etap 2: Popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i pielęgnacji zdrowia psychicznego poprzez cykl wykładów

Etap 3: Popularyzacja sportu – dodatkowe zajęcia fizyczne prowadzone na terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie