A A+ A++

Historia Katedry

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki powstała 1 października 2004 r., a jej kierownikiem został dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl., który pełnił tę funkcję do roku 2009. W latach 2009-2017 kierownikiem Katedry był dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl. Od 1 września 2017 r. funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.

Wcześniej Jednostka funkcjonowała jako Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki w ramach Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Zakład był kontynuatorem powstałej w 1961 r. Katedry Napędu Elektrycznego, której kierownikiem od roku 1963 był prof. dr inż. Zygmunt Kuczewski. Jednostka ta w roku 1969 została połączona z Katedrą Urządzeń Elektrycznych, w wyniku czego powstała Katedra Elektrotechniki Przemysłowej. Po kolejnej reorganizacji Wydziału w 1971 r. Katedra Elektrotechniki Przemysłowej została zlikwidowana, a była Katedra Napędu Elektrycznego weszła w skład Instytutu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki jako Zakład Wykorzystania i Przetwarzania Energii Elektrycznej. W roku 1973 nastąpił podział tego Zakładu na Zakład Trakcji Elektrycznej oraz Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki. Prof. Zygmunt Kuczewski był kierownikiem Zakładu do roku 1989, kiedy to kierownictwo Zakładu objął doc. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski i pełnił tę funkcję do roku 1994. W latach 1994 do 1997 Zakładem kierował dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl., a następnie do 30 września 2004 r. kierownikiem Zakładu był dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie