A A+ A++
photo
Autor: Michał Jeleń Publikacja: 12.06.2023 Aktualizacja: 13.06.2023

Relacja z Sympozjum Jubileuszowego KENER – 5-6 czerwca 2023 r., Wydział Elektryczny PŚ

Historia Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej obejmuje wiele zmian i reorganizacji jego struktury wewnętrznej. Z punktu widzenia Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER) najistotniejsza zmiana miała miejsce w 1973 roku. Wówczas w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki powstał Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, przekształcony później w obecną Katedrę, które jako jednostki organizacyjne Wydziału Elektrycznego pozostawały jednolite aż do dziś.

W tym roku przypada 50 rocznica tego wydarzenia. Jednocześnie w roku 2023 przypada 100-lecie urodzin prof. Zygmunta Kuczewskiego, zasłużonego profesora Politechniki Śląskiej, który doprowadził do intensywnego rozwoju energoelektroniki i napędu elektrycznego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz wychował szerokie grono kontynuatorów. Obie te rocznice zmotywowały pracowników KENER do zorganizowania w dniach 5-6 czerwca br. Sympozjum Jubileuszowego KENER o charakterze historyczno-naukowo-dydaktycznym. W Sympozjum reprezentowane były władze Uczelni i Wydziału – Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ, Dziekan prof. dr hab. inż. Marian Kampik i Prodziekani Wydziału Elektrycznego (dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ, dr inż. Marcin Szczygieł, dr inż. Rafał Setlak) oraz Kierownicy Katedr (prof. dr hab. inż. Stefan Paszek i dr hab. inż. Henryk Kocot, prof. PŚ). Uczestniczyli w nim również przyjaciele oraz osoby związane z KENER – 14 przedstawicieli uczelni krajowych (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), 8 przedstawicieli przemysłu i jednostek współpracujących (Rockwell Automation, Nexteer, ITG KOMAG, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Główny Instytut Górnictwa, Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa), 10 byłych i 20 aktualnych pracowników KENER oraz 5 absolwentów – doktorów.

W imieniu JM Rektora Politechniki Śląskiej Sympozjum otworzył dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, życząc dalszych sukcesów i wykorzystania aktualnych możliwości w ramach realizowanych programów projakościowych projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Następnie przybyłych gości przywitał imiennie Kierownik KENER – dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ.

W pierwszym dniu Sympozjum (5 czerwca) dr inż. Krzysztof Bodzek wygłosił wykład inauguracyjny pt. Elektroprosumeryzm, czyli świetlana przyszłość energoelektroniki, a następnie profesorowie Kazimierz Gierlotka (część 1) i Zbigniew Kaczmarczyk (część 2) przedstawili referat pt. KENER – 50 lat działalności. Dotyczył on historii KENER, osoby prof. dr. hab. inż. Zygmunta Kuczewskiego oraz bardziej współczesnej działalności KENER. Kolejnym punktem Sympozjum była sesja jubileuszowa oraz wystąpienia zaproszonych gości. Podczas sesji wręczone zostały podziękowania, przygotowane w formie dyplomów, skierowane do byłych pracowników i doktorantów KENER. Ze strony zaproszonych gości złożone zostały gratulacje i życzenia dalszego rozwoju oraz znaczących dokonań w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej prof. dr inż. Lech Grzesiak poinformował o nadaniu Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej Medalu 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz następnie wręczył go Kierownikowi KENER. Ostatnim punktem pierwszego dnia Sympozjum była uroczysta kolacja koleżeńska.

Drugi dzień Sympozjum (6 czerwca) rozpoczął się od sesji naukowo-dydaktycznej, podczas której wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy o charakterze naukowym, pt. Energoelektronika w pracach i projektach naukowych (dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. PŚ oraz dr inż. Bernhard Strzałkowski), dotyczył rezultatów projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Węgla i Stali o akronimie HEETII – Innovative high efficiency power system for machines and devices, increasing the level of work safety in underground mining excavations oraz dodatkowo przedstawiał aktualne trendy w energoelektronice z perspektywy działalności firmy Analog Devices. Z kolei drugi o charakterze dydaktycznym, zatytułowany Innowacje w kształceniu energoelektroniki poprzez projekty dydaktyczne (dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. PŚ), prezentował wybrane rezultaty projektu międzynarodowego o akronimie RELABEMA – Digital platform supporting remote laboratory classes in electrical engineering, mechatronics and automation. Celem tego projektu jest umożliwienie edukacji z wykorzystaniem zdalnego dostępu do odpowiednio dostosowanych laboratoriów stacjonarnych. Ostatnim punktem Sympozjum była prezentacja naukowo-badawczych i dydaktycznych laboratoriów KENER.

Dwudniowe Sympozjum było okazją do spojrzenia w przeszłość oraz przedstawienia aktualnych osiągnięć Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. Zdaniem uczestników Sympozjum było wartościowym wydarzeniem i powinno stanowić istotny bodziec do dalszego aktywnego rozwoju KENER.

 

Zbigniew Kaczmarczyk

 

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:00
2023-07-14 09:42:19
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie