A A+ A++

Wybrane prace naukowo-badawcze i usługowe realizowane w Katedrze Optoelektroniki

 • NB-336/RE4/2019: "Ocena absorpcji i wpływu promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na materiały modelowe i zabytkowe oraz mikroorganizmy"
  – dr hab. inż. Erwin Maciak Prof. PŚ.
  Praca zlecona przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
  ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim

 • NB-38/RE4/2023 (05/040/NB_23/2021): "Przeprowadzenie analitycznych prac naukowo–badawczych nad technologiami pochłaniania i usuwania CO2 z przestrzeni roboczej komory normobarycznej w celu określenia metod sterowania poziomem stężenia CO2 w komorze” 
  -  dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ.
  Praca zlecona przez Normotech Adam Pokrywka, Bojanowo, 63-940 ul. Kopernika 13

 • - NB-46/RE4/2023 (05/040/NB_23/2022) „Wykonanie prac naukowo–badawczych polegających na wykonaniu pomiarów spektralnych (transmisja i absorbcja w zakresie UV-VIS-IR) 9 filtrów optycznych i opracowanie raportu wraz z wykresami spektralnymi dla badanych próbek”
  – mgr inż. Piotr Kałużyński.
  Praca zlecona przez EyeShield sp. z o.o., Sosnowiec, 41-205, ul. Józefa Mireckiego 22/25

 • - NB-198/RE4/2021 (05/040/NB_21/2015). Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa”.
  – dr hab. inż. Erwin Maciak prof. PŚ.
  Praca zlecona przez Atest Gaz A. M. Pachole sp. j., ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

 • - NB-38/Re4/2020 (05/040/NB_20/2004). Opracowanie systemu pomiaru stopnia wydłużenia kompensatorów działającego w oparciu o technologie światłowodową”.
  -dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ.
  Zlecona przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa.
 

Projekty badawcze prowadzone przez inne jednostki Politechniki Śląskiej z osobowym i infrastrukturalnym wkładem Katedry Optoelektroniki

 • 04/040/PNN22/0221, HYDROSENS Room temperature hydrogen sensors based on polycarbazole and its derivatives, ERA.NET (prowadzony przez RCh4, Kierownik dr inż. T. Jarosz) - 50% w dyscyplinie AEEiTK (kier. zadań bad. w dysc. dr inż. Marcin Procek), 
  Konsorcjum: Silesian University of Technology (Politechnika Śląska) (PL, Lider) Institute of Microelectronics of Barcelona, IMB-CNM-CSIC (ES), STC - Sensible Things that Communicate (SE), Polish Oil and Gas Company (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.) (PL) MidDec Scandinavia AB (SE), 01.06.2022-31.05.2025;

 • 08/060/PBU22/1090, ATHLETE Badanie separacji masowej, termicznej i fazowej w rurze wirowej Ranque'a-Hilscha: od podstaw fizycznych do koncepcji technicznych inżynierii energetycznej
  i procesowej, NCN, OPUS-22 (prowadzony przez RIE6, Kierownik prof. W. Kostowski) - 25% w dyscyplinie AEEiTK (kier. zadań bad. w dysc. dr hab. inż. E. Maciak, prof. PŚ),
  Projekt realizowany przy współpracy z Niccolo Cusano University, 01.10.2022-30.09.2025;

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie