A A+ A++

Wykaz Studenckich Kół Naukowych

(stan na 31.12.2021)

JednostkaNazwa koła naukowego
Wydział Architektury1. Studenckie Koło Naukowe "Odnowy Terenów Poprzemysłowych"
2. Studenckie Koło Naukowe "Grawizja"
3. Studenckie Koło Naukowe + iKAWA
4. Studenckie Koło Naukowe Heterotopia
5. Studenckie Koło Naukowe "AntyRAMA"
6. Studenckie Koło Naukowo – Artystyczne "Akwa"
7. Studenckie Koło Naukowe Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
8. Studenckie Koło Naukowe "Wzornik"
9. Studenckie Koło Naukowe "LAB60+"
10. Studenckie Koło Naukowe "eco_SYSTEM"
11. Studenckie Koło Naukowe "Silesian Proptech"
Wydział Automatyki,
Elektroniki i Informatyki
1. Studenckie Koło Naukowe Elektroników
2. "Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe BOLID"
3. Studenckie Koło Naukowe IBM iSeries
4. Studenckie Koło Naukowe "NET.Polsl.PL"
5. Studenckie Koło Naukowe "Inżynierii Programowania i Inżynierii Językowej"
6. Studenckie Koło Naukowe Grafiki Interaktywnej
7. Bioinformatyczne Studenckie Koło Naukowe
8. Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers
9. Studenckie Koło Naukowe Przemysłowych Zastosowań Informatyki "Industrum"
10. Studenckie Koło Naukowe Network & Internet Technology
11. Studenckie Koło Naukowe Mobile Tech
12. Studenckie Koło Naukowe EESTEC JLC Gliwice
13. Studenckie Koło Naukowe Elektroniki Praktycznej
14. Studenckie Koło Naukowe Sensor
15. Studenckie Koło Naukowe "Control Engineers"
16. Studenckie Koło Naukowe ImageR
17. Studenckie Koło Naukowe "Mikrokontrolery, robotyka, informatyka" (MIKROBI)
18. Studenckie Koło Naukowe "Wirtualnego Latania vFly"
19. Studenckie Koło Naukowe "Junior.NET PolŚl"
20. Studenckie Koło Naukowe "Fusion"
21. Studenckie Koło Naukowe "Linuks i Wolne Oprogramowanie"
22. Studenckie Koło Naukowe Grafiki, Wizji i Gier Komputerowych
23. Studenckie Koło Naukowe "FullStack"
24. Studenckie Koło Naukowe "Data Science"
25. Studenckie Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa "SecFault"
26. Studenckie Koło Naukowe "InformatykiKwantowej"
Wydział Budownictwa1. Studenckie Koło Naukowe Smart Sustainable Building Materials
2. Studenckie Koło Naukowe "Metody Komputerowe w Mechanice Budowli"
3. Studenckie Koło Naukowe "Future Structural Analyses"
4. Studenckie Koło Naukowe "Pylon"
5. Studenckie Koło Naukowe "Szczeblina"
6. Studenckie Koło Naukowe "TARMAC"
7. Studenckie Koło Naukowe "Rygiel"
8. Studenckie Koło Naukowe "TRWAŁOŚĆ"
9. Studenckie Koło Naukowe Build Green
10. Studenckie Koło Naukowe "Budownictwo Pozaziemskie"
11. Studenckie Koło Naukowe Modelowanie Geometryczne
Wydział Chemiczny1. Studenckie Koło Naukowe Chemików Analityków
2. Studenckie Koło Naukowe Modelowania Molekularnego
3. Studenckie Koło Naukowe Chemików
Wydział Elektryczny1. Studenckie Koło Naukowe WIEM
2. Studenckie Koło Naukowe "Telekomunikacja Praktyczna"
3. Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków
4. Studenckie Koło Naukowe Energetyków
5. Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
6. Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
7. Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników
8. Studenckie Koło Naukowe Robotyki Mobilnej
9. Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych
10. Studenckie Koło Naukowe FOTON
11. Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej
12. Studenckie Koło Naukowe MIPS
13. Studenckie Koło Naukowe im. Prof. Stanisława Fryzego
14. Studenckie Koło Naukowe Innowacyjne Technologie Systemów Elektroenergetyki (itSEE)
15. Studenckie Koło Naukowe FANTOM
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej1. Studenckie Koło Naukowe "Silesian"
2. Studenckie Koło Naukowe "Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn"
3. Studenckie Koło Naukowe "Bezpiecznik"
4. Studenckie Koło Naukowe "Gwarek"
5. Studenckie Koło Naukowe Geodetów "Agrimensor"
6. Studenckie Koło Naukowe "BEZPIECZNA ŚCIANA"
7. Studenckie Koło Naukowe "El-CARBO"
8. Studenckie Koło Naukowe Przeróbki Kopalin Stałych i Gospodarki Odpadami
9. Studenckie Koło Naukowe "ReCoMine"
Wydział Inżynierii Biomedycznej1. Studenckie Koło Naukowe "BIOKREATYWNI"
2. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomateriałów "SYNERGIA"
3. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej BioSoft
4. Studenckie Koło Naukowe IEEE Silesian University of Technology Student Branch
Wydział Inżynierii Materiałowej1. Studenckie Koło Naukowe "MATER-TECH"
2. Studenckie Koło Naukowe "GetIT"
3. Studenckie Koło Naukowe TECHNOMAT
4. Studenckie Koło Naukowe "SMART PRODUCTION"
5. Studenckie Koło Naukowe WeldOne
Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki
1. Studenckie Koło Naukowe Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki
2. Studenckie Koło Naukowe "Inżynierii Środowiska w Energetyce i Motoryzacji"
3. Studenckie Koło Naukowe "Koło Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji"
4. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Obiegu Zamkniętego
5. Studenckie Koło Naukowe "Czyste Technologie Energetyczne"
6. Studenckie Koło Naukowe "Kranik"
7. Studenckie Koło Naukowe "Technik Membranowych"
8. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Środowiska
9. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów
10. Studenckie Koło Naukowe "Kotłów i Urządzeń Cieplnych im. prof. M. Barana"
11. Studenckie Koło Naukowe Ekotoksykologów
12. Studenckie Koło Naukowe "Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Energetycznych"
13. Studenckie Koło Naukowe "Technologów Wody i Ścieków"
14. Studenckie Koło Naukowe Chłodników
15. Studenckie Koło Naukowe Wysokie Obroty
16. Studenckie Koło Naukowe Maszyn i Nowoczesnych Technologii Energetycznych
17. Studenckie Koło Naukowe "Biuro niepohamowanej Potrzeby Informowania
o Bezpieczeństwie"
Wydział Matematyki
Stosowanej
1. Studenckie Koło Naukowe Matematyków
2. Studenckie Koło Naukowo - Informatyczne "LINK"
3. Studenckie Koło Naukowe "Koło Informatyków Lubiących Otwarte Formy"
4. Studenckie Koło Naukowe "Koło Miłośników Historii Matematyki i Informatyki"
5. "Koło Naukowe Technologii Internetowych"
6. Koło Naukowe Referencja
7. Studenckie Koło Naukowe Interakcja Człowiek-Maszyna "CAPTCHA"
Wydział Mechaniczny Technologiczny1. Studenckie Koło Naukowe "BIOMECHANIKI"
2. Studenckie Koło Naukowe MECHATRONIKI
3. Studenckie Koło Naukowe Modelowania konstrukcji maszyn
4. Studenckie Koło Naukowe "Komputerowe Wspomaganie w Inżynierii Materiałowej"
5. Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców
6. Studenckie Koło Naukowe "SFEROID"
7. Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
8. Studenckie Koło Naukowe "Mechatroniki i Robotyki"
9. Studenckie Koło Naukowe "Nowych Metod Konstruowania Maszyn"
10. Studenckie Koło Naukowe "Metod Komputerowego Wspomagania Projektowania i
Wytwarzania"
11. Studenckie Koło Naukowe "Grupa Q"
12. Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji "AI–METH"
13. Studenckie Koło Naukowe "IMMS"
14. Studenckie Koło Naukowe Laserowej Obróbki Powierzchniowej
15. Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych
16. Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej
17. Studenckie Koło Naukowe "OBRABIARKOWCY"
18. Studenckie Koło Naukowe Metalurgii Proszków
19. Studenckie Koło Naukowe Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych
20. Studenckie Koło Naukowe Biomechatroniki
21. Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Eksperymentalnej STRESS
22. Studenckie Koło Naukowe Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych
23. Studenckie Koło Naukowe Projektowania i Eksploatacji Systemów Zrobotyzowanych
24. Studenckie Koło Naukowe Spawalników "SWC"
25. Studenckie Koło Naukowe "PIRO"
26. Studenckie Koło Naukowe Mechatronika Napędów SEW-Eurodrive
27. Studenckie Koło Naukowe "Projektowania i konstruowania innowacyjnych obiektów
technicznych"
28. Studenckie Koło Naukowe Technologii Procesów Obróbki Cieplnej
29. Studenckie Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
30. Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Metod Fraktalnych w Mechanice
31. Studenckie Koło Naukowe B@jt
32. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania "JAZZ"
33. Studenckie Koło Naukowe "PolSl Racing"
34. Studenckie Koło Naukowe Badań Materiałów Inżynierskich "AtForce"
35. Studenckie Koło Naukowe NANOTECH
36. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Stomatologicznej
37. Studenckie Koło Naukowe Zaawansowanych Materiałów Inżynierskich
38. Studenckie Koło Naukowe Chemii Procesów Korozyjnych i Chemii Ogólnej "KORNIKUS"
39. Studenckie Koło Naukowe "Azotki"
40. Studenckie Koło Naukowe Lean Team
41. Studenckie Koło Naukowe "Gyroid"
42. Studenckie Koło Naukowe "Automatyzacji i Robotyzacji Procesów"
43. Studenckie Koło Naukowe "SKN Konstruktorów i Materiałoznawców"
44. Studenckie Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Kompozytowych "HEAD TO
HEAD"
45. Studenckie Koło Naukowe LabTech
46. Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Układów Sensorycznych i Sieci Przemysłowych
"SENSO"
47. Studenckie Koło Naukowe "Model-Based Designers"
Wydział Organizacji i Zarządzania1. Studenckie Koło Naukowe "Socius"
2. Europejskie Koło Logistyczne "FENIKS"
3. Studenckie Koło Naukowe "WESTA"
4. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami
5. Studenckie Koło Naukowe Podstaw Informatyki "PI"
6. Studenckie Koło Naukowe "HRFocus"
7. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością
8. Studenckie Koło Naukowe Administratywistów
9. Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju
10. Studenckie Koło Naukowe Systemów Informatycznych w Zarządzaniu
11. Studenckie Koło Naukowe WIM Wiedza Innowacje Marketing
12. Studenckie Koło Naukowe Praktyków Zarządzania i Biznesu "TARCZA"
13. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Produkcji FanTech
14. Studenckie Koło Naukowe "Metody Symulacyjne w Zarządzaniu"
15. Studenckie Koło Naukowe "Novum"
16. Studenckie Koło Naukowe Analityki Biznesowej SELECT
17. Studenckie Koło Naukowe INNOWATOR
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej1. Studenckie Koło Naukowe "SR"
2. Studenckie Koło Naukowe "Signalis"
3. Studenckie Koło Naukowe Logisticad
4. Studenckie Koło Naukowe "C.A.D."
5. Studenckie Koło Naukowe Silesia Automotive
6. Lotnicze Koło Naukowe
7. Studenckie Koło Naukowe "Traffic Modelling"
8. Studenckie Koło Naukowe "Zębatka"
9. Szybowcowe Koło Naukowe
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej1. Studenckie Koło Naukowe Grupa Osób Lubiących Fizykę (GOLF)
2. Studenckie Koło Naukowe "Silesian Aerospace Technologies"
3. Studenckie Koło Naukowe "γ – force"
Instytut Badań nad
Edukacją i Komunikacją
1. Studenckie Koło Naukowe Filologów "Mundus"
2. Studenckie Koło Naukowe "SIMUL"
3. Studenckie Koło Naukowe "SCIENTIA"
Międzynarodowe
Centrum Badań Interdyscyplinarnych
1. Studenckie Koło Naukowe Twórców Patentów
2. Studenckie Koło Naukowe Czynnik Ludzki w Przemyśle
3. Studenckie Koło Naukowe Menedżerskich Kompetencji Przyszłości
4. Studencie Koło Naukowe Psyche
5. Studenckie Koło Naukowe Bohaterów Włączenia Społecznego
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie