A A+ A++

Konkurs o mały grant

18 października 2019 r. Rektor zarządzeniem nr 140/2019 ogłosił konkurs o mały grant na dofinansowanie projektów naukowych realizowanych przez studenckie koła naukowe. Konkurs odbywa się na podstawie wniosków złożonych do Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego do dnia 30 października. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Liczba wniosków, które może złożyć studenckie koło naukowe, nie jest ograniczona. Studenckie koło naukowe może otrzymać dofinansowanie nie więcej niż dwa razy w danym roku kalendarzowym z zastrzeżeniem, że łączna wysokość dofinansowania dla studenckiego koła naukowego nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie