A A+ A++

Program Mentorski Politechniki Śląskiej

Program mentorski dla najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia na Politechnice Śląskiej dedykowany jest – jak sama nazwa wskazuje – najlepszym absolwentom szkół ponadpodstawowych, podejmującym studia na Politechnice Śląskiej. Celem programu jest rozwijanie potencjału intelektualnego najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Studenci biorący udział w programie mentorskim są objęci jego działaniami przez cały czas trwania studiów pierwszego stopnia.

Punkt wyjścia do opracowania programu mentoringu dla poszczególnych uczestników stanowi zidentyfikowanie celu oraz nakreślenie efektów, jakie student pragnie osiągnąć w procesie kształcenia przy wsparciu wybranego przez siebie mentora. Kluczowym zadaniem jest więc trafne określenie na wstępie tego, co uczeń wie oraz tego, z jakiego obszaru wiedzę chce poszerzać.

Istotą programu dla najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia na Politechnice Śląskiej jest stworzenie jego uczestnikom warunków do zaistnienia relacji mentor-uczestnik, gdzie mentor pełni rolę przewodnika, doradcy wspierającego podopiecznego w rozwoju kompetencji merytorycznych, jak również tych związanych z rozwojem osobistym. Nauczyciel akademicki pełniący rolę mentora będzie dzielić się z podopiecznym swoją wiedzą i doświadczeniem, budując relację z opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Kandydatów na studia pragnących dołączyć do programu dla najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia na Politechnice Śląskiej zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu i skontaktowanie się z Centrum Obsługi Studiów. Podczas umówionego spotkania zostaną przedyskutowane obszary zainteresowań naukowych kandydata i jego indywidualne cele, na podstawie których zostanie nakreślona spersonalizowana wizja opieki mentorskiej. Rozwiń skrzydła! Zostań studentem Politechniki Śląskiej, weź udział w programie mentorskim i dołącz do najlepszych.

Kontakt

inż. Krystyna Michnik,
tel. 32 237 17 76
Politechnika Śląska,
Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Admin