A A+ A++

Program MOSTECH

MOSTECH – program mobilności studentów polskich uczelni technicznych skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów pierwszego stopnia oraz do studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów drugiego stopnia. Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany są dostępne na stronie internetowej www.kaut.agh.edu.pl/mostech/ m.in.:

W roku akademickim 2023/2024 uczestniczą 25 uczelnie (informacja o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach jest dostępna na stronie programu):

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 3. Uniwersytet Morski w Gdyni
 4. Politechnika Morska w Szczecinie
 5. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Częstochowska
 8. Politechnika Gdańska
 9. Politechnika Koszalińska
 10. Politechnika Krakowska
 11. Politechnika Lubelska
 12. Politechnika Łódzka
 13. Politechnika Opolska
 14. Politechnika Poznańska
 15. Politechnika Rzeszowska
 16. Politechnika Śląska
 17. Politechnika Świętokrzyska
 18. Politechnika Warszawska
 19. Politechnika Wrocławska
 20. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 21. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 22. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 23. Uniwersytet Zielonogórski
 24. Wojskowa Akademia Techniczna
 25. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Koordynatorem wymiany studentów jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. 12 617 20 04
fax. 12 623 73 75
e-mail: kaut@agh.edu.pl

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie