A A+ A++

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy dydaktyczni, którzy prowadzą zajęcia z osobami z niepełnosprawnością, mogą otrzymać pomoc w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Może ona polegać na:

  • przekazaniu informacji dotyczących danej niepełnosprawności oraz wskazówek dydaktycznych dotyczących postępowania z osobą posiadającą tę niepełnosprawność (Biuro nie udziela informacji o konkretnym studencie/doktorancie bez zgody tej osoby),
  • przygotowaniu materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej oraz w powiększonym druku lub w brajlu,
  • pomoc w przygotowaniu zaliczeń i egzaminów w alternatywnej formie.

Pracownicy administracyjni

Pracownicy administracyjni, którzy mają kontakt z osobami z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Może ona polegać na:

  • przekazaniu informacji dotyczących danej niepełnosprawności oraz wskazówek dotyczących postępowania z osobą posiadającą tę niepełnosprawność (Biuro nie udziela informacji o konkretnym studencie/doktorancie bez zgody tej osoby),
  • konsultacjach w zakresie wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,
  • wsparciu w kontakcie ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością,
  • opracowaniu materiałów informacyjnych dotyczących wsparcia edukacji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie