A A+ A++

Pracownicy dydaktyczni

Informacje ogólne

Pracownicy dydaktyczni, którzy prowadzą zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, mogą otrzymać pomoc w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Formy pomocy

Pomoc dla pracowników dydaktycznych jest oferowana według zgłoszonych potrzeb.

Może ona polegać na:

  • przekazaniu informacji dotyczących danej niepełnosprawności oraz wskazówek dydaktycznych dotyczących postępowania z konkretnym studentem,
  • przygotowaniu materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej oraz w powiększonym druku lub w brajlu,
  • pomoc w przygotowaniu zaliczeń i egzaminów w alternatywnej formie.

Pracownicy administracyjni

Informacje ogólne

Pracownicy administracyjni, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi mogą otrzymać pomoc w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnosprawnościami.

Formy pomocy

Pomoc dla pracowników administracyjnych jest oferowana według zgłoszonych potrzeb.

Może ona polegać na:

  • przekazaniu informacji dotyczących danej niepełnosprawności,
  • konsultacjach w zakresie wspierania niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • wsparciu Biura w kontakcie z niepełnosprawnymi studentami lub doktorantami,
  • opracowywaniu materiałów informacyjnych dotyczących wsparcia edukacji niepełnosprawnych studentów i doktorantów.
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie