A A+ A++

Konsultacje i pomoc w dostosowaniu procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Konsultacje dla studentów i doktorantów
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z konsultacji w dostosowaniu procesu kształcenia, egzaminów i zaliczeń do indywidualnych potrzeb. Student lub doktorant z niepełnosprawnością przedstawia swoją sytuację oraz napotkane problemy lub swoje oczekiwania w trakcie studiów. Na podstawie tych informacji pracownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami analizuje możliwe rozwiązania lub formy wsparcia, które mogą zostać zaproponowane studentowi/doktorantowi.
Należy pamiętać, że zadaniem pracownika nie jest podejmowanie decyzji, a jedynie przedstawienie możliwych wariantów działania. Ostateczną decyzję musi zawsze podjąć student lub doktorant z niepełnosprawnością.
W ramach konsultacji istnieje również możliwość uzyskania porady także w innych sprawach, na przykład:

  • w zakresie wyboru specjalistycznego oprogramowania,
  • w zakresie posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem specjalistycznym.

Konsultacje dla kandydatów
Kandydaci z niepełnosprawnościami, którzy chcą podjąć kształcenie na Politechnice Śląskiej, mogą skonsultować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami w tej sprawie. Kandydaci mogą również uzyskać informacje w sprawie dostosowania sprawdzianu lub egzaminu wstępnego – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których została przewidziana taka forma kwalifikacji.

Konsultacje dla pracowników
Pracownicy Politechniki Śląskiej mogą skonsultować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami, aby uzyskać informacje dotyczące danej niepełnosprawności oraz postępowania z osobą posiadającą tę niepełnosprawność. Pracownicy mogą również liczyć na możliwość skonsultowania sposobów i metod wspierania osób z niepełnosprawnością w procesie kształcenia. Pomoc Biura w tym zakresie może polegać między innymi na zaopiniowaniu zgłaszanych pomysłów lub wypracowywaniu, wspólnie z konsultującym się pracownikiem, konkretnych rozwiązań.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie