A A+ A++

Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii

Nowa Chemia (N1)

Studia I stopnia (inżynierskie)

Wiodącym kierunkiem, na którym pracownicy naszej Katedry prowadzą zajęcia jest Technologia chemiczna. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Przedmioty prowadzone na poszczególnych kierunkach:

 • Technologia chemiczna
 • Chemia organiczna
 • Wybrane zastosowania matematyki
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Bezpieczeństwo techniczne
 • Technologia organiczna
 • Chemia
 • Informatyka w chemii
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
 • Technologia chemiczna
 • Bezpieczeństwo procesowe i zapewnienie jakości
 • Biotechnologia
 • Informacja naukowa
 • Industrial and Engineering Chemistry (Makrokierunek)
 • Introduction to chemical technology
 • Chemical organic technology
 • Green chemistry, wastes and safety

Przedmioty specjalizujące prowadzone w ramach specjalności Technologia chemiczna organiczna:

 • Wprowadzenie do technologii chemicznej
 • Analiza procesów przemysłu organicznego
 • Laboratorium technologiczne
 • Planowanie doświadczeń chemicznych
 • Analiza schematów technologicznych
 • Wybrane operacje i procesy jednostkowe
 • Projekt technologiczny
 • Projekt inżynierski
 • Seminarium specjalizujące

Fakultety dla kierunków: Chemia, Technologia chemiczna, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa:

 • Lekka synteza organiczna
 • Zdrowa żywność a chemia
 • Chemia natury – naturalnie!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie