A A+ A++
photo
Autor: Adam Marek Publikacja: 25.05.2021 Aktualizacja: 25.05.2021

Tematy prac mgr 2021-2022 - studia niestacjonarne

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022
STUDIA NIESTACJONARNE

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Opis prac będzie wywieszony w gablotce Katedry, jak również można się zwrócić z prośbą o taką informację bezpośrednio do promotora.

 

TEMAT I

Wykorzystanie spektroskopii UV-Vis do wyznaczania stężeń roztworów barwników i badania ich zachowania w różnym pH

UV-Vis spectroscopy to determine the concentration of dye solutions and study their behavior at different pH

Promotor: dr inż. Monika Olesiejuk

               

TEMAT II

Optymalizacja energetyczna przełączników molekularnych i kompleksów lantanowców

Kierujący pracą: dr hab. inż. Tomasz Krawczyk, prof. PŚ

Opiekun: mgr inż. Dawid Janasik

 

TEMAT III

Synteza polioksyetylenowanych alkoholi z udziałem katalizatora dimetalocyjankowego oraz wpływ wykorzystanego katalizatora na właściwości i skład frakcyjny

Temat zarezerwowany dla p. Wiktorii Ptak – realizowany w firmie.

Kierujący pracą: dr inż. Agnieszka Siewniak

 

TEMAT IV

Walidacja metod chromatograficznych (GC) w analizie wybranych produktów syntezy OXO

Kierujący pracą: dr inż. Dymitr Czechowicz

”zarezerwowany” dla pani Anny Bury

 

TEMAT V

Podwójne warstwowe wodorotlenki – synteza i zastosowanie

Kierujący pracą: dr inż. Adam Marek

 

TEMAT VI

Synteza hybrydowych katalizatorów w postaci głęboko eutektycznych rozpuszczalników i tlenków metali

Kierujący pracą: mgr inż. Piotr Latos

 

TEMAT VII

Synteza i charakterystyka spektroskopowa pochodnych 2-arylazo-5-fenylo-1,3,4-tiadiazolu

Synthesis and spectroscopic characteristic of 2-arylazo-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole derivatives

Kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. PŚ.

 

TEMAT VIII

Mieszaniny głęboko eutektyczne oparte na związkach pochodzenia naturalnego

Kierujący pracą: dr inż. Alina Brzęczek - Szafran   

        

TEMAT IX

Sole Cu(II) immobilizowane na wielościennych nanorurkach węglowych jako katalizatory reakcji utleniania węglowodorów i rozpadu wodoronadtlenków organicznych

Kierujący pracą: dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. PŚ

 

TEMAT X

Sole Co(II) immobilizowane na wielościennych nanorurkach węglowych jako katalizatory reakcji utleniania węglowodorów i rozpadu wodoronadtlenków organicznych

Kierujący pracą: dr inż. Dawid Lisicki

 

TEMAT XI

Sole Mn(II) immobilizowane na wielościennych nanorurkach węglowych jako katalizatory reakcji utleniania węglowodorów i rozpadu wodoronadtlenków organicznych

Kierujący pracą: dr inż. Tomasz Piotrowski

 

TEMAT XII

Synteza i zastosowanie nowoczesnych cieczy jonowych

Kierujący pracą: prof. dr. hab. inż. Anna Chrobok

Opiekun: mgr inż. Justyna Więcławik

  

 

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Tematy prac mgr 2022-2023 - studia stacjonarne

Adam Marek
2022-05-20 13:16:56
2022-05-20 13:55:13
20.05.2022
photo

Spotkanie z przedstawicielami firm Grupa Azoty „Puławy” i Consultchem Design

Adam Marek
2022-05-19 10:03:42
2022-05-20 13:08:34
19.05.2022
photo

Tematy projektów inżynierskich 2022-2023 dla kierunku technologia chemiczna i makro

Adam Marek
2021-12-29 11:15:18
2021-12-29 11:40:41
29.12.2021
photo

Tematy prac mgr 2021-2022 - studia niestacjonarne

Adam Marek
2021-05-25 10:39:49
2021-05-25 11:34:19
25.05.2021
1 z 2

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie