A A+ A++

Projekty

Projekty kierowane i realizowane w katedrze:
Projekt: Analiza i redukcja grupowych strat pakietów w Internecie
Kierownik: Andrzej Chydziński
Finansowanie: NCN
Realizowany w latach 2021-2024
Projekt: Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem
Kierownik: Marek Sikora
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2020-2021
Projekt: Hybrydowy system zautomatyzowanej logistyki wewnętrznej wspierający produkcję adaptacyjną
Kierownik: Marek Sikora
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2020-2021
Projekt: Analiza systemów kolejkowych z funkcją odrzucającą
Kierownik: Andrzej Chydziński
Finansowanie: NCN
Realizowany w latach 2018-2021
Projekt: System wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą operacyjną i procesową dla rynku dystrybutorów gazu LPG
Kierownik: Marek Sikora
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2017-2019
Projekt: Fluid-flow approximation using ETL process and SAP HANA Platform
Kierownik: Tadeusz Czachórski
Finansowanie: HPI Future SOC Lab
Realizowany w latach 10.2015-03.2016
Projekt: SAP HANA Graph Engine as a network modelling tool
Kierownik: Tadeusz Czachórski
Finansowanie: HPI Future SOC Lab
Realizowany w latach 04.2015-09.2015
Projekt: PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020
Kierownik: Andrzej Chydziński
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2014-2015
Projekt: Modelling wide area networks using SAP HANA in-memory database
Kierownik: Tadeusz Czachórski
Finansowanie: HPI Future SOC Lab
Realizowany w latach 10.2014-03.2015
Projekt: Algorytmy indukcji reguł oraz metody oceny jakości i filtracji reguł w celach opisowych
Kierownik: Aleksandra Gruca
Finansowanie: MNiSW
Realizowany w latach 2012-2014
Projekt: Nowe metody dystrybucji treści multimedialnych w sieciach komórkowych następnej generacji
Kierownik: Arkadiusz Biernacki
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2011-2015
Projekt: Metody i narzędzia wykorzystujące adnotacje funkcjonalne w analizie grup genów w celu poprawy jakości grupowania oraz opisu
Kierownik: Aleksandra Gruca
Finansowanie: NCN
Realizowany w latach 2011-2015
Projekt: Analiza i opracowanie mechanizmów dla bezprzewodowych sieci sensorowych w Internecie nowej generacji
Kierownik: Agnieszka Piotrowska
Finansowanie: NCN
Realizowany w latach 2011-2014
Projekt: Inżynieria Internetu Przyszłości
Kierownik: Andrzej Chydziński
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2010-2013
Projekt: Bezprzewodowa sieć sensorowa dla informatycznego systemu odczytu liczników mediów
Kierownik: Ryszard Winiarczyk
Finansowanie: MNiSW
Realizowany w latach 2009-2010
Projekt: Metody stabilizacji kolejek pakietów w routerach internetowych
Kierownik: Andrzej Chydziński
Finansowanie: MNiSW
Realizowany w latach 2008-2010
Projekt: Trasowanie w rozległych sieciach subskrypcyjnych z uwzględnieniem przeciążeń i utraty wiadomości
Kierownik: Robert Wójcicki
Finansowanie: MNiSW
Realizowany w latach 2008-2010

Projekty kierowane w innych jednostkach, realizowane częściowo w katedrze:
Projekt: Zintegrowana platforma zarządzająca popytem i podażą energii w obszarze odbiorców końcowych
Kierownik: Robert Duszka, NMG Spółka Akcyjna
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2017-2020
Projekt: Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych
Kierownik: Patryk Białas
Finansowanie: NCBiR, NFOŚiGW
Realizowany w latach 2015-
Konkurs: GEKON I
Projekt: Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych. BioTest
Kierownik: Andrzej Świerniak
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2015-2017
Projekt: Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania urządzeń, procesów i zagrożeń
Kierownik: Marek Sikora
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2014-2016
Konsorcjum: ITI EMAG (lider), PolSl, MIM U. Warszawski, Sevitel sp. z o.o.
Projekt: GeCONiI - Upper Silesian Center for Computational Science and Engineering
Kierownik: Joanna Polańska
Finansowanie: NCBiR
Realizowany w latach 2013-2015
Projekt: Efektywne zarządzanie Sieciami Telekomunikacyjnymi składającymi się z milionów urządzeń
Kierownik:  
Finansowanie: w ramach projektu Innotech II
Realizowany w latach 2013-2014
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Proximetry Poland
Projekt: Genetic Pathways for the Prediction of the Effects of Ionising Radiation: Low Dose Radiosensitivity and Risk to Normal Tissue after Radiotherapy
Kierownik: Andrzej Polański
Finansowanie: w ramach EU 6th Framework Programme
Realizowany w latach 2006-2011

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie