na zdjęciu profesor
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 23.09.2023

Zmarł prof. Józef Wojnarowski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 września 2023 roku zmarł prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, multi Doktor Honoris Causa.

Profesor Józef Wojnarowski z Politechniką Śląską związany był od 1952 roku, rozpoczynając studia na Wydziale Mechanicznym. W roku 1958 ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym, tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1964 roku, doktora habilitowanego w 1977 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1980 roku, a tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1988 roku.

Pracę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej rozpoczął w 1954 roku. W trakcie pracy na Uczelni piastował stanowiska: kierownika Zespołu Mechaniki i Dynamiki Maszyn (1969-1970), zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (1971-1984), dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (1985-1991), kierownika Katedry Mechaniki, Robotów i Maszyn Roboczych Ciężkich (1991-1994), kierownika Katedry Mechaniki, Robotów i Maszyn (1994-2003).

W latach 1964–2003 był członkiem Rady Wydział Mechanicznego Technologicznego, w latach 1987-1990 był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej; w latach 1994–2003 członkiem Komisji ds. stopnia naukowego doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Był autorem ponad 500 publikacji naukowych, 5 udzielonych patentów. Był promotorem 20 przewodów doktorskich. Wśród wychowanków Profesora 10 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 6 osób tytuł profesora.

Profesor był współtwórcą polskiej szkoły naukowej w zakresie: mechaniki teoretycznej i stosowanej, w tym zastosowań grafów w mechanice, biomechaniki z implikacjami w mechanice, dynamice maszyn i mechatronice. W dziedzinie zastosowań grafów w mechanice jest współtwórcą szkoły naukowej znanej w kraju i zagranicą.

Profesor Józef Wojnarowski był wyróżniany licznymi odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982 r.), Złotą Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa. Katowickiego” (1978 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1975 r.), Srebrną Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1968 r.).

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został uhonorowany odznaką zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej (1974 r. i 2023 r.), Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej (2005 r.), Medalem 40-lecia Politechniki Śląskiej (1984 r.). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej.

Odszedł wybitny Uczony, zasłużony Nauczyciel Akademicki, Człowiek wielkiej wiedzy, ogromnego doświadczenia, organizator nauki, Wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Msza Święta Pogrzebowa odprawiona zostanie w środę, 27 września 2023 r. o godzinie 14:00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Elżbiety w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 2, po której nastąpi odprowadzenie ciała na miejsce doczesnego spoczynku. Przed mszą o 13:30 przy Zmarłym odprawiony zostanie Różaniec.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie