Autor: Aleksandra Weber     Publikacja: 12.04.2021

Zmarł dr inż. Stefan Musioł

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 76 lat zmarł dr inż. Stefan Musioł, wieloletni pracownik Wydziału Górniczego (później Wydziału Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej.

Dr inż. Stefan Musioł urodził się 24 lipca 1945 roku w Chorzowie. Studia ukończył na Politechnice Śląskiej w 1969 roku. W 1978 roku uzyskał stopień doktora. Był pracownikiem dydaktycznym Instytutu Eksploatacji Złóż. W latach 1986 – 2002 pracował w przemyśle, będąc jednocześnie zatrudnionym na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Dr inż. Stefan Musioł posiadał zatwierdzenie osoby dozoru wyższego na stanowisku głównego inżyniera górniczego. Decyzją Ministra Gospodarki RP został uhonorowany stopniem Dyrektora Górniczego II stopnia. Jego działalność zawodowa zarówno na Uczelni, jak i w przemyśle górniczym związana była w dużej mierze z realizacją opracowań, opinii i ekspertyz dotyczących eksploatacji złóż w warunkach występującego zagrożenia tąpaniami i wymagających ochrony obiektów na powierzchni. W latach 1982 – 1989 był członkiem Komisji Górniczej Komitetu Górnictwa PAN Oddział w Katowicach. Od 1976 r. był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, a od 2002 roku rzeczoznawcą Wyższego Urzędu Górniczego ds. ruchu zakładu górniczego z listy Prezesa WUG.

Za działalność zawodową został uhonorowany: Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Złotą Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1983), Honorową Szpadą Górniczą (1970), Srebrną Odznaką Honorową NOT (1986), Odznaką Honorową Zasłużony dla Górnictwa (2007), Odznaką Honorową Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2006). Był laureatem nagrody zespołowej „Wicemistrz Techniki 1985” Zarządu Głównego NOT (1985) i nagrody zespołowej I-ego stopnia Rady Wojewódzkiej NOT (1985). Za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej został uhonorowany dwukrotnie nagrodą indywidualną Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1976 i 1978) oraz siedmiokrotnie nagrodą JM Rektora Politechniki Śląskiej. Został laureatem konkursu „Złotej Kredy” w roku 2006 (II miejsce).

Dr inż. Stefan Musioł był miłośnikiem Śląska i wiedzą na jego temat dzielił się nie tylko jako znawca problemów górnictwa, lecz również jako zagorzały Ślązak. Jego rodzina od pokoleń kultywowała tradycją górniczą. Córka powiedziała o nim: „Ojciec nauczył mnie tak ważnego dla Śląska etosu pracy, a także szacunku dla innych i ludzkiej uczciwości”.

Był wychowawcą młodzieży, zawsze służącym swoją wiedzą młodym adeptom sztuki górniczej, promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Pogrzeb śp. dr. inż. Stefana Musioła odbędzie się 13 kwietnia 2021 r. o godz. 09.00 w Bytomiu Sucha Góra/Stroszek.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie