na zdjęciu dr inż. Kasperski

Zmarł dr inż. Andrzej Kasperski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 kwietnia 2024 r. w wieku 71 lat zmarł dr inż. Andrzej Kasperski, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki Stosowanej.

Dr inż. Andrzej Kasperski, był cenionym naukowcem i dydaktykiem - przez wiele lat wykładał analizę matematyczną na Wydziale Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Elektrycznym, gdzie uhonorowano Go medalem pamiątkowym za długoletnią działalność. Przyznano Mu również złoty medal za Długoletnią Służbę w 2018 roku. Przez wiele lat był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W osobie doktora żegnamy życzliwego i pracowitego człowieka, głęboko oddanego sprawom społeczności akademickiej, wychowawcę wielu roczników absolwentów matematyki.

Msza Święta odprawiona zostanie 10 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym Bożego Ciała w Bytomiu - Miechowicach, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym w Bytomiu - Miechowicach.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Krótka biografia dra inż. Andrzeja Kasperskiego

Andrzej Kasperski urodził się 25 października 1952 r. w Bytomiu. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej na kierunku matematyka w 1976 roku. Doktorat z matematyki obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1984 roku - promotorem był prof. J. Musielak. Tematyka badawcza, której był wierny przez całą swoją karierę badawczą dotyczyła przestrzeni Musielaka-Orlicza multifunkcji wektorowych, przestrzeni multifunkcji o ograniczonej wariacji uogólnionej i teorii multidystrybucji.

Z Politechniką Śląską, a ściślej z Instytutem Matematyki związany był przez całe swoje życie zawodowe, do momentu przejścia na emeryturę w 2018 roku. Był cenionym dydaktykiem, przez wiele lat wykładał analizę matematyczną na kierunku matematyka. Był też - przez całą swoją karierę zawodową - wykładowcą matematyki na Wydziale Elektrycznym, gdzie uhonorowano Go medalem pamiątkowym za długoletnią działalność. Przyznano Mu również złoty medal za Długoletnią Służbę w 2018 roku. Przez wiele lat był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie