Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 07.09.2021     Aktualizacja: 13.09.2021

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie organizacji kształcenia w nowym roku akademickim 

30 sierpnia 2021 ukazało się zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej, dotyczące organizacji kształcenia od 1 października. W związku z tym w nadchodzącym roku akademickim nauka będzie się odbywała się w formie kontaktowej z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. W przypadku nasilenia się epidemii wirusa SARS-CoV-2 może zostać wprowadzona inna forma organizacji kształcenia.

Zgodnie z zarządzeniem nr 146/2021 kształcenie będzie odbywało się w formie kontaktowej tj. z bezpośrednim, fizycznym udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów i doktorantów. Dotyczy to w szczególności: zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń, seminariów, zajęć projektowych, lektoratów języków obcych oraz konsultacji. Kształcenie w formie kontaktowej jest prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Wykłady będą prowadzone w formie kontaktowej lub w formie hybrydowej (z częściową obecnością grupy na sali wykładowej), w zależności od możliwości technicznych i organizacyjnych. W przypadku wykładów prowadzonych w formie hybrydowej, konieczne będzie ich nagrywanie oraz udostępnienie nagrań audio-wideo na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej.

Studentkom w ciąży i osobom z niepełnosprawnością przysługuje pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w salach oraz przy urządzeniach wykorzystywanych podczas zajęć.

W przypadku nasilenia się epidemii wirusa SARS-CoV-2 może zostać wprowadzona inna forma organizacji kształcenia. 

 

Zarządzenie nr 146/2021 Zarządzenie nr 146/2021 Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie