Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 06.07.2021

Zaproszenie na briefing prasowy 07.07.2021 o 11.30

Serdecznie zapraszamy na briefing prasowy poświęcony prezentacji finalnego etapu budowy supernowoczesnego Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

Data: 7 lipca (środa) 2021 r. o godzinie 11.30 (czas trwania: 1 godzina)
Miejsce: Zabrze, ul. Roosevelta 40
Kontakt: Jadwiga Witek, rzecznik prasowy PŚ, kom. 725 991 946

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii (European HealthTech Innovatio Center – EHTIC) powstające na Politechnice Śląskiej to supernowoczesny ośrodek, w którym będą prowadzone badania w zakresie technologii dla zdrowia. We współpracy z wiodącymi uczelniami medycznymi, światowymi koncernami zajmującymi się wdrożeniami rozwiązań medycznych, a także przy wsparciu władz samorządowych, EHTIC będzie prowadzić działalność naukowo-badawczo-wdrożeniową w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób. Otwarcie EHTIC jest planowane na jesień bieżącego roku. Zapraszamy na prezentację obiektu tuż przed zakończeniem finalnego etapu budowy!

UCZESTNICY:
• Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk;
• Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański;
• Prezydent Zabrza dr Małgorzata Mańka-Szulik;
Alina Nowak, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego;
• prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej;
• prof. dr hab. inż. Marek Gzik Dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia EHTIC,
Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Politechniki Śląskiej;
Dariusz Pietyszuk, Prezes Zarządu MOSTOSTALU ZABRZE S.A.

PROGRAM:
1. Spotkanie w holu głównym Wydziału Inżynierii Biomedycznej (ul. Roosevelta 40)
• Wystąpienia uczestników;
• Prezentacja założeń projektu EHTIC;
• Prezentacja MedShield – systemu indywidualnej izolacji pacjenta i ochrony personelu medycznego przed zakażeniem SARS-CoV-2;
2. Czas dla Mediów – pytania;
3. Study Tour: zwiedzanie budowy nowego gmachu na finalnym etapie realizacji inwestycji.

Program briefingu w formacie PDF Pobierz

EHTIC to efekt projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł. W ramach projektu wybudowano budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych. Projekt jest realizowany wspólnie ze światowym liderem technologii medycznych – firmą Philips, której wkład finansowy wynosi blisko 18 mln zł.

Celem nowo powstałego Centrum jest stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych wspierających firmy wdrażające wyroby i technologie medyczne. To wpisuje się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej. EHTIC to jednostka dająca możliwość międzynarodowej kooperacji i uczestniczenie w europejskiej oraz światowych platformach technologicznych. W jej strukturach utworzono takie laboratoria, jak m.in.: Laboratorium wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości, Laboratorium planowania zabiegów operacyjnych, Laboratorium szybkiego prototypowania, Laboratorium badań struktury implantów, Laboratorium inżynierskiego wspomagania w stomatologii, Laboratorium badań narządu ruchu człowieka.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie