Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 20.05.2022     Aktualizacja: 24.05.2022

Zakończyło się międzynarodowe spotkanie EURECA-PRO Review Week

Plenarne sesje, spotkanie rektorów, dyskusje tematyczne i mniej formalne wydarzenia – znalazły się w programie międzynarodowego spotkania EURECA-PRO Review Week, które od wtorku do piątku odbyło się na Politechnice Śląskiej. 

Do Gliwic przyjechało ponad 140 osób – rektorów uczelni partnerskich, naukowców, studentów oraz reprezentantów administracji ośmiu europejskich uniwersytetów zrzeszonych w konsorcjum EURECA-PRO. Już wiadomo, że do konsorcjum dołączy kolejny silny ośrodek akademicki.

– W efekcie kilkumiesięcznych zabiegów Politechniki Śląskiej wyrażono wolę dalszego rozszerzenia konsorcjum o University of Lorraine, prestiżową uczelnię francuską liczącą ponad 60 tys. studentów, powstałą z połączenia czterech uczelni, posiadającą swe główne kampusy w Nancy i w Metz. Po dopełnieniu formalności, rozszerzenie EURECA-PRO planowane jest jesienią bieżącego roku. Otworzy to wiele nowych możliwości dla naszych naukowców i studentów – powiedział prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk, który jest kierownikiem projektu EURECA-PRO na Politechnice Śląskiej.

Głównymi celami EURECA-PRO Review Week były podsumowanie wspólnych zadań realizowanych w ramach konsorcjum, a także omówienie planów na najbliższą przyszłość.

W programie spotkania znalazły m.in. takie punkty jak: spotkanie rektorów uczelni zrzeszonych w konsorcjum, spotkanie Educational Council (rada edukacyjna/kształcenia), spotkanie grupy Research Task Force (rada naukowa/ds. badań).

– Spotkania miały charakter warsztatów, podczas których wypracowywano i ustalano zasady pracy uniwersytetu, przyjmowano regulaminy, dyskutowano o wspólnych programach studiów oraz innych ofertach dla studentów i doktorantów, a także rozpoczęto pracę zespołów naukowców skupionych wokół pięciu obszarów – powiedział prof. Marek Pawełczyk.

– Ważną częścią wydarzenia były działania w celu zwiększenia rozpoznawalności międzynarodowej uczelni partnerskich oraz całego uniwersytetu europejskiego w zakresie badań naukowych i kształcenia. Cennych wskazówek udzielił pan Michael Lubacz - Director of Business Development, Times Higher Education, a także pani Vanessa Debiais-Saintoin - Head of Higher Education Unit w Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za sektor szkolnictwa wyższego, w tym również za uniwersytety europejskie – dodał prof. Pawełczyk.

W czwartek rektorzy uczelni zrzeszonych w ramach konsorcjum EURECA-PRO odwiedzili Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Goście odbyli loty zapoznawcze w towarzystwie instruktorów na samolotach AT-3 będących na wyposażeniu ośrodka.

Również w czwartek odbyły się warsztaty międzykulturowe, a studenci zwiedzili m.in. laboratoria kilku wydziałów Politechniki Śląskiej.

Dzień wcześniej, w środę, odbyło się wydarzenie towarzyszące EURECA-PRO Review Week, przygotowane przez Centrum Popularyzacji Nauki PŚ – „Wspieramy sport naukowo”. Społeczność akademicka miała również szansę zobaczyć wystawę pokonkursową dzieci i młodzieży ECO z EURECĄ.

Konsorcjum EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption and Production) zrzesza 8 europejskich uniwersytetów: Politechnika Śląska, Montanuniversität Leoben (Austria), Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy), Technical University of Crete (Grecja), Universidad de León (Hiszpania), University of Petrosani (Rumunia), University of Applied Sciences Mittweida (Niemcy) oraz Hasselt University (Belgia).  

Udział w konsorcjum EURECA-PRO to korzyści dla studentów, naukowców i doktorantów uczelni członkowskich. Studenci mogą uczestniczyć we wspólnych programach studiów, korzystać z zajęć organizowanych przez wykładowców z innych krajów z uczelni partnerskich. Doktoranci mogą brać udział we wspólnych programach doktorskich, a naukowcy realizować różne programy europejskie i wspólnie aplikować o fundusze.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie