konkurs SKN
Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 09.03.2021

Wyniki konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych 

Ogłoszono wyniki III konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

W ramach III konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 105 projektom. Zgodnie z Zarządzeniem  nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6 pkt. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 9000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku gdy będzie to wynikać  z procedur obowiązujących na Uczelni.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach III konkursu o przyznanie finansowania projektów studenckich kół naukowych (Program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie