Autor: Monika Lipiec     Publikacja: 06.05.2021

Wkrótce I etap XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Znasz język niemiecki na poziomie B1+? Posiadasz wiedzę z zakresu kultury oraz zwyczajów krajów niemieckojęzycznych? Chcesz sprawdzić, jak Twoje umiejętności wypadają na tle innych studentów? Weź udział w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej i zmierz się ze studentami z całej Polski!

W związku z trwającą pandemią pierwszy etap XVI edycji Olimpiady zostanie przeprowadzony w formie zdalnej 21 maja o godzinie 16.00 za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych oraz platformy wideokonferencji ZOOM. W jego ramach studenci będą rywalizować w swoich macierzystych uczelniach – w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Nad przebiegiem konkursu będą czuwać uczelniani koordynatorzy oraz Komitet Główny Olimpiady.

Podczas rywalizacji studenci będą mieli okazję sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie B1+ według Europejskiego Opisu Biegłości Językowej, rekomendowanego przez Radę Europy i słownictwa technicznego, a także wiedzę z zakresu kultury oraz zwyczajów krajów niemieckojęzycznych.

Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Wyższych Uczelni Technicznych uzyskujących tytuł inżyniera.

Studenci Politechniki Śląskiej, którzy są zainteresowani udziałem w Olimpiadzie mogą zgłosić swoje uczestnictwo, wysyłając wiadomość mailową zawierającą: nazwisko, imię, wydział, kierunek, rodzaj studiów, semestr oraz numer legitymacji na adres gabriela.szewiola@polsl.pl lub barbara.dimitruk@polsl.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie