Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 24.05.2022     Aktualizacja: 26.05.2022

W CKS Mrowisko odbyła się konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnościami 

W Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, 24 maja 2022 roku, odbyła się konferencja „Razem działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Politechniki Śląskiej na czele z prorektorem prof. Wojciechem Szkliniarzem, a także wiceprezydent Gliwic Ewa Weber i reprezentanci organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. na temat działań Politechniki Śląskiej i Gliwic na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także aktywizacji zawodowej i wsparciu tych osób.

– Politechnika Śląska jako Uczelnia o wysokiej kulturze organizacyjnej, od samego początku wspiera wszystkich członków społeczności akademickiej z niepełnosprawnościami. Poprzez działanie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami pomagamy kilkuset studentom oraz wszystkim osobom z różnego rodzaju barierami, oferując im wsparcie w procesie kształcenia, wyposażenia w niezbędny sprzęt czy pomoc asystenta oraz eliminując różnego rodzaju bariery architektoniczne, komunikacyjne czy informatyczne – mówił na konferencji prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz.

– Życzę Państwu, aby poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk udało się wypracować procedury i procesy, które znakomicie wpiszą się w potrzeby osób z niepełnosprawnościami w naszej uczelnianej oraz miejskiej społeczności – dodał prorektor. 

Obecna na konferencji wiceprezydent Gliwic Ewa Weber podkreśliła, jak ważna jest współpraca miasta z Politechnika Śląską. – Dla naszego miasta jest to niezwykle ważne, że mogliśmy wspólnie z Uczelnią rozpocząć kolejne działanie. Politechnika Śląska jest kluczem rozwoju naszego miasta, dlatego też wszelkie działania, które są podejmowane razem, na pewno dobrze rokują na przyszłość. (…) Połączyliśmy nasze siły, wiedzę, możliwości, zasób ludzki po to, aby wspierać osoby z niepełnosprawnościami. (…) Dzisiejsza konferencja jest też dla nas okazją do tego, żeby podzielić się dobrymi praktykami, pokazać, w jaki sposób myślimy, w jakim kierunku idziemy – mówiła wiceprezydent Gliwic.

Do rektora Politechniki Śląskiej oraz uczestników konferencji zwrócił się sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, który przesłał list. Jego treść odczytał prorektor prof. Wojciech Szkliniarz.

– Politechnika Śląska podejmuje wiele działań na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, także poprzez udział w projekcie „Politechnika Śląska - Uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse”. Dzięki pracom realizowanym na Uczelni w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej oraz procedur kształcenia wiele osób z niepełnosprawnościami ma możliwość uzyskać tak potrzebne we współczesnym świecie wykształcenie wyższe, co znakomitym stopniu zwiększa ich szansę na niezależne życie. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Dlatego cieszę się, że współorganizatorem konferencji są władze samorządowe miasta Gliwice. Jestem pewny, że dzięki współpracy środowiska akademickiego i samorządowego powstanie wiele rozwiązań podnoszących jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – podkreślił pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Podczas konferencji Politechnika Śląska podpisała  porozumienie z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które współpracują z Uczelnią. Porozumienie dotyczy poszerzenia i sformalizowania tej współpracy.

Podczas imprezy odbył się także występ artystyczny dzieci z Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Gliwicach.

Więcej zdjęć z wydarzenia na stronie: Politechnika Śląska | Konferencja „Razem działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami” (polsl.pl)

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie