Finansowanie PBL edycja 6
Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 15.06.2021     Aktualizacja: 24.09.2021

VI konkurs finansowania PBL

Ogłoszono VI konkurs na realizację kształcenia zorientowanego projektowo odbywającego się w formie projektu PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wnioski o przyznanie dofinansowanie PBL należy przesyłać do 30 czerwca 2021 roku.

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo” w związku z udziałem Politechniki Śląskiej w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Wnioski o przyznanie dofinansowania Project Based Learning należy przesyłać 30 czerwca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki mailowej Centrum Obsługi Studiów rd1@polsl.pl. Dalsza procedura obsługi wniosków będzie odbywać się poprzez Platformę Zdalnej Edukacji.

Projekty realizowane w ramach Project Based Learning mają charakter interdyscyplinarny. W skład grupy powinni wchodzić studenci reprezentujący co najmniej dwa kierunki studiów, ścieżki dyplomowania lub specjalności. W projektach mogą brać udział także uczniowie Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej. Szczególnie promowane będą projekty z listy tematów PBL zgłoszonych przez Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji realizowane w ramach budowy Studenckiego Centrum Kreatywności przy ul. Akademickiej 3, a także zadania z zaangażowaniem uczelni zagranicznych, realizowane w oparciu o umowę dwustronną. Zainteresowanym poszukiwaniem zagranicznego partnera w ramach zawartych porozumień wsparcia udziela Dział Współpracy z Zagranicą.

 

Ogłoszenie VI konkursu PBL Pobierz
Lista tematów projektów PBL Pobierz
Zasady realizacji projektów Pobierz
Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Pobierz
Wzór umowy Wzór umowy Agreement for joint student project agreement Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie