Student
Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 17.03.2021

V konkurs finansowania PBL

Ogłoszono V konkurs na realizację kształcenia zorientowanego projektowo odbywającego się w formie projektu PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wnioski o przyznanie dofinansowanie PBL należy przesyłać do 26 marca 2021 roku.

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo” w związku z udziałem Politechniki Śląskiej w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Wnioski o przyznanie dofinansowania Project Based Learning należy przesyłać do 26 marca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki mailowej Centrum Obsługi Studiów rd1@polsl.pl. Dalsza procedura obsługi wniosków będzie odbywać się poprzez Platformę Zdalnej Edukacji.

Projekty realizowane w ramach Project Based Learning mają charakter interdyscyplinarny. W skład grupy powinni wchodzić studenci reprezentujący co najmniej dwa kierunki studiów, ścieżki dyplomowania lub specjalności. W projektach mogą brać udział także uczniowie Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej.

Ogłoszenie V konkursu PBL

Zasady realizacji projektów

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Umowa dotycząca projektu studenckiego

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie