Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 07.05.2021

Utworzono Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

Potrzeba powołania nowoczesnej jednostki zajmującej się technologiami zaliczanymi do Przemysłu 4.0 zaowocowała powstaniem Centrum Przemysłu Politechniki Śląskiej.

Centrum Przemysłu 4.0 jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej utworzoną w celu prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej i szkoleniowej upowszechniającej wiedzę ekspercką w zakresie problematyki przemysłu przyszłości. Centrum współpracuje w szczególności z podmiotami o podobnym profilu działania oraz szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Działalność Centrum ma zasięg międzynarodowy, a do jego zadań w szczególności należy prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0, jak również generowanie know-how oraz własności intelektualnej. Równie ważna jest możliwość organizowania konferencji, kongresów, debat i spotkań promujących osiągnięcia Uczelni w zakresie rozwoju technologii Przemysłu 4.0 oraz integrowanie środowisk naukowych i pozanaukowych (gospodarczych, politycznych, kulturowych, przedstawicieli społeczności itp.) o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Centrum Przemysłu 4.0 zostało powołane zarządzeniem nr 68/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie