Barbórka 2023
Autor: Anna Świderska     Publikacja: 03.12.2023

Święto Górników 

Barbórka, czyli Dzień Górnika obchodzony 4 grudnia, to szczególnie na Śląsku ważne święto - wyraz uszanowania dla tutejszej tradycji górniczej. W tym roku Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej zorganizował dwudniowe obchody święta, które rozpoczęły się 23 listopada.   

Święto Górnika rozpoczęło się na Politechnice Śląskiej od wydarzeń naukowych. Na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej spotkali się przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z górnictwem. Wspólnie z naukowcami wzięli udział w konferencji pt. “Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju”. Konferencja była okazją do prezentacji osiągnięć środowisk naukowych i przemysłowych. Problematyka spotkania dotyczyła aktualnych i kluczowych zagadnień współczesnego górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Uczestnicy oprócz zagadnień związanych z przemysłem wydobywczym węgla kamiennego, poruszali także tematy związane z rozwojem energetyki jądrowej, magazynowaniem energii, czy odnawialnymi źródłami energii. 

–  Górnictwo cały czas się zmienia, można powiedzieć, że jest w ciągłym procesie transformacji. Jeśli chodzi o region Górnego Śląska to mówimy tutaj o kilkusetletniej eksploatacji. Jednak dzisiaj mamy bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Musimy pamiętać, że eksploatacja prowadzona jest w silnie zurbanizowanym terenie, jest jeszcze kwestia dostępności złóż. Wydobycie prowadzone jest w coraz trudniejszych warunkach, na dużych głębokościach, a to z kolei się wiąże z większymi zagrożeniami naturalnymi – powiedział prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego. – Dla polskiej gospodarki dodatkowym wzywaniem jest europejska polityka klimatyczna – dodał profesor.  

Barbórka 2023

– Problem górnictwa węgla kamiennego jest bardzo ważny, ponieważ jak na razie nie widać jakieś alternatywy dla węgla. Mówi się o energetyce jądrowej, ale to jest perspektywa dość odległa, ponieważ budowa dużych reaktorów potrwa wiele lat – powiedział prof. Franciszek Plewa, dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. 

Konferencji towarzyszyły międzynarodowe warsztaty związane z górnictwem, w których wzięli udział naukowcy z Francji, Niemiec, Grecji i Słowacji. Tematyka warsztatów była związana z szeroko pojętym górnictwem i problemami, z jakimi boryka się w tej chwili ta branża.   

Kolejny dzień obfitował w uroczyste wydarzenia. Obchody Barbóki rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, po której uczestnicy przemaszerowali przez kampus Politechniki Śląskiej, by złożyć kwiaty pod pomnikiem św. Barbary. Towarzyszyła im orkiestra dętą KWK Sośnica, która dała także koncert w holu Wydziału GIBiAP.  

Barbórka 2023

– Święto górnicze jest niezwykle ważnym wydarzeniem na Politechnice Śląskiej. Górnictwo, przez wiele lat było jednym z głównych obszarów naszej aktywności naukowej i dydaktycznej. Dziś mówimy o inżynierii górniczej, czyli wydobywaniu nie tylko węgla kamiennego, ale wszelkich surowców naturalnych. Nowe technologie bazują bowiem na wyrobach pochodzących z przetworzenia tych surowców, które wydobywane są w różnych częściach świata. Zatem inżynieria górnicza będzie się rozwijać – powiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. 

Barbórka 2023

Świadczy o tym także rosnące z roku na rok zainteresowanie kierunkami studiów prowadzonych na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, o czym przypomniał dziekan wydziału. Prof. Franciszek Plewa podkreślił także znaczenie szerokiej współpracy wydziału ze szkołami, a nawet przedszkolami poprzez organizację wydarzeń i warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży. 

W programie całodniowych obchodów Dnia Górnika znalazła się także uroczysta akademia barbórkowa, podczas której nie zabrakło tradycyjnego „skoku przez skórę”, symbolizującego przyjęcie młodych adeptów do stanu górniczego. Zwyczaj ten przywędrował na Śląsk z Austrii po II wojnie światowej i jest do dziś kultywowany na Politechnice Śląskiej.  

Barbórka, obchodzona w dniu patronki górników to także święto geologów oraz wszystkich wykonujących zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.  

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie