na zdjęciu stoisko targowe Politechniki Śląskiej z wynalazkami
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 24.05.2024     Aktualizacja: 12.06.2024

Sukces Politechniki Śląskiej na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024

Platynowy medal, cztery złote, jeden srebrny i jeden brązowy oraz liczne nagrody specjalne, w tym nagroda Przewodniczącego Jury, jako docenienie pracy studentów – wynalazki naukowców Politechniki Śląskiej nagrodzone na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024. W tegorocznej 17. edycji imprezy udział wzięło 21 krajów. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Politechnika Śląska. 

INTARG® to wydarzenie prezentujące i promujące wynalazki i innowacje. Poświęcone jest prezentacji potencjału oraz dorobku myśli technologicznej i nauki – wynalazków, technologii i usług kierowanych do przemysłu. Do konkursu Politechnika Śląska zgłosiła siedem wynalazków, każdy z nich został nagrodzony, niektóre zdobyły dodatkowe wyróżnienia. Ponadto nasza Uczelnia otrzymała specjalny dyplom Ministra Nauki za prezentację i promocję wynalazków w 2023 roku.

-  Udział w targach daje naukowcom ogromną motywację. Jeśli nasza praca zyskuje uznanie, a dodatkowo znajduje zastosowanie np. w przemyśle to jest to niezwykle budujące i inspirujące. Jest także zachętą dla innych naukowców, doktorantów jak i studentów naszej Uczelni – powiedział prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.

na zdjęciu przemawia prorektor

Słowa rektora potwierdzają obecni na targach naukowcy. 

- Udział w takim wydarzeniu jest nie do przecenienia. To nie tylko szansa, aby pokazać swój pomysł, ale też skonfrontować się z innymi wynalazcami. Możemy wymienić nasze pomysły i stanąć w pokorze przed doświadczeniem innych naukowców. Jestem bardzo ciekawy jak inni oceniają moją prace, czy widzą w niej potencjał i możliwość zastosowania na przykład w przemyśle – powiedział dr inż. Witold Janik, który zgłosił do konkursu stanowisko laboratoryjne do testowania i wspomagania kalibracji wielopunktowej czujników temperatury.

- Targi, to nie tylko okazja do prezentacji swojej pracy szerszej publiczności, ale też możliwość dyskusji z ekspertami, co jest bardzo ważne w kontekście rozwoju mojego wynalazku – dodaje Aleksandra Mikulíková, doktorantka Politechniki Śląskiej, która zaprezentowała pojazd manualny dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele 21 krajów – wynalazcy, przedsiębiorcy i eksperci. Impreza odbywała się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- To doskonałe miejsce do promocji tego nad czym pracują naukowcy, zwłaszcza, że w tym roku Katowice są Europejską Stolicą Nauki. Tutaj prezentują się zespoły naukowców tworzące niezwykle ciekawe rozwiązania, które potem mogą być wdrożone w przemyśle. Zatem wydarzenie pokazuje co nowego stworzyli naukowcy i z czego może skorzystać biznes i przemysł – powiedziała Barbara Haller prezes Eurobusiness-Haller, organizator imprezy.

Intarg 3 fot. Martin Huć-040

Politechnika Śląska była Partnerem Merytorycznym Targów. Udział w wydarzeniu koordynowało Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, które w tym roku zorganizowało konferencję pt. „Transfer Technologii w uczelniach wyższych. Zielona Transformacja Śląska”. W konferencji, która była wydarzeniem towarzyszącym, udział wzięli przedstawiciele śląskich uczelni, zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki, zajmujący się transferem technologii.

Dodatkowo, podczas dwóch dni Targów, Centrum Inkubacji i Transferu Technologii zorganizowało rozgrywki swojej gry planszowej pn. „Nauka to biznes jutra!”, prezentującej w przystępnej formie, przejście procesu transferu technologii, od pomysłu do wdrożenia.

- Na konferencji dyskutowaliśmy o rozwoju naszego województwa w kontekście transferu wiedzy i technologii do gospodarki. Są to bardzo ważne i wymagające finansowo zagadnienia. Spotkanie było okazją do wymiany pomiędzy uczelniami, doświadczeń i poglądów oraz prezentacji ich potencjału w tym zakresie – powiedziała dr inż. Magdalena Letun-Łątka dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

na zdjęciu panel dyskusyjny kilku osób na scenie

Podczas Targów INTARG® 2024 swoje wynalazki prezentowali także studenci z kół naukowych działających na naszej Uczelni.  

- To wydarzenie jest dobrą okazją, aby przedstawić nasz projekt, ale też spotkać ludzi, którzy zajmują się podobnymi zagadnieniami, uzyskać od nich opinie na temat naszych wynalazków i być może zdobyć jakieś nagrody - powiedział Karol Wilk z koła naukowego AI - METH, które zaprezentowało swój wynalazek Integral Senso, interaktywne urządzenie dla niepełnosprawnych dzieci.

W tym roku, równolegle z targami INTARG® odbywały się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024. Wydarzenie było okazją do dyskusji ekspertów na temat transformacji energetycznej oraz dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej i przyjaznych warunków życia.

na zdjęciu studenci przy swoich wynalazkach

Wynalazki zgłoszone przez naukowców Politechniki Śląskiej i nagrody jakie otrzymały

  1. Pojazd manualny dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - platynowy medal oraz nagroda Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Aleksandra Mikulíková – doktorantka PŚ
Dr hab. inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ 
Dr inż. Małgorzata Muzalewska
Mgr inż. Andrzej Jałowiecki      

2.Urządzenie do pomiaru rozkładu nacisku stóp na podłoże oraz do pomiaru momentu sił rotujących kończynę dolną – złoty medal oraz nagroda WIPO (World Intellectual Property Organization)

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Prof. dr hab. inż. Robert Michnik
Dr inż. Miłosz Chrzan
Dr inż. Piotr Wodarski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas
Prof. dr hab. inż. Andrzej Myśliwiec

  1. Urządzenie do gaszenia i chłodzenia baterii samochodów z napędem elektrycznym – złoty medal oraz nagroda Polskiej Izby Ekologii

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej 

Mgr inż. Bartłomiej Urbański
Mgr inż. Krzysztof Adamczak
Dr inż. Paweł Fabiś

  1. Gra w osiedle – złoty medal oraz nagroda Przewodniczącego Jury

Wydział Architektury

Dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki, prof. PŚ, Daria Bal, Aleksandra Barańska, Monika Brol, Natalia Dymarska, Marta Klekotka, Katarzyna Kotarska, Marta Sanigórska, Julia Stachura, Małgorzata Wasik, Karolina Wąsińska, Igor Gdula, Izabela Mularczyk, Justyna Nowak, Oskar Rosikoń, Paulina Siudyka, Błażej Mól i Magdalena Sikora.

           5.Zintegrowana technologia ukierunkowanej konwersji materiałów drewnopochodnych do nowych sfunkcjonalizowanych tworzyw konstrukcyjnych o zwiększonej wytrzymałości (drewno sfunkcjonalizowane) – złoty medal oraz nagroda Stowarzyszenia Promocji Polskiej Nauki, Techniki i Innowacji

Wydział Budownictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Stefan Pradelok
Dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, prof. PŚ
Dr inż. Piotr Sakiewicz

  1. Sposób i instalacja do separacji rozdrobnionych odpadów dwuskładnikowych – srebrny medal

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. PŚ
Dr inż. Wojciech Hryb

  1. Stanowisko laboratoryjne do testowania i wspomagania kalibracji wielopunktowej czujników temperatury – brązowy medal

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr inż. Witold Janik

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie